3 h 5 min

NRN MEDLEY #2 เรียนต่อเรียนภาษาที่พม่า ญี่ปุ่น ไต้หวัน อินเดีย #ทีมเอเชี‪ย‬ นักเรียนนอก

    • Cours

หาประเทศเรียนต่อ เรียนภาษา บางทีอาจไม่ต้องไปถึงยุโรป หรืออเมริกา โซนเอเชียแถวๆ บ้านเราก็น่าสนใจไม่น้อย ลองฟังประสบการณ์ชีวิตจาก 4 ตอนของพอดแคสต์ นักเรียนนอก

หาประเทศเรียนต่อ เรียนภาษา บางทีอาจไม่ต้องไปถึงยุโรป หรืออเมริกา โซนเอเชียแถวๆ บ้านเราก็น่าสนใจไม่น้อย ลองฟังประสบการณ์ชีวิตจาก 4 ตอนของพอดแคสต์ นักเรียนนอก

3 h 5 min