10 épisodes

Phân tích của các chuyên gia về những đề tài thời sự, kinh nghiệm hoạt động của giới doanh nhân

RFI - Tạp chí kinh tế RFI - Radio France Internationale

    • Podcasts

Phân tích của các chuyên gia về những đề tài thời sự, kinh nghiệm hoạt động của giới doanh nhân

Classement des podcasts dans Podcasts

D’autres se sont aussi abonnés à

Plus par RFI - Radio France Internationale