500 épisodes

Sosyal medyanın en güçlü haber mecrası Yeni Şafak.
Yeni Şafak Gazetesi olarak yayın hayatına başladığımız ilk günden itibaren ülkemizde demokrasinin tüm kurumları ile yerleşmesi, milli irade ve değerlerimizin hâkim olması için tüm gücümüzle çalıştık. Bu ülkenin geleceğinin derin sularda boğulup gitmemesi için çaba sarf ettik. Fırtınalı günlerde sığınılacak bir liman olduk. Bugüne kadar ülkemize yapmış olduğumuz katkıyı bundan sonra da okurlarımızın desteği ile sürdürmeye devam edeceğiz. Her gün Yeni Şafak’la yeni bir umut olacak.

Yeni Şafak Yazarla‪r‬ Yeni Şafak

  • Actualités

Sosyal medyanın en güçlü haber mecrası Yeni Şafak.
Yeni Şafak Gazetesi olarak yayın hayatına başladığımız ilk günden itibaren ülkemizde demokrasinin tüm kurumları ile yerleşmesi, milli irade ve değerlerimizin hâkim olması için tüm gücümüzle çalıştık. Bu ülkenin geleceğinin derin sularda boğulup gitmemesi için çaba sarf ettik. Fırtınalı günlerde sığınılacak bir liman olduk. Bugüne kadar ülkemize yapmış olduğumuz katkıyı bundan sonra da okurlarımızın desteği ile sürdürmeye devam edeceğiz. Her gün Yeni Şafak’la yeni bir umut olacak.

  Turgay Polat - Üniversiteler tartışılıyor

  Turgay Polat - Üniversiteler tartışılıyor

  Başta ABD olmak üzere dünyanın en büyük üniversitelerinin son dönemde var olan üniversite yapısını sorguladığı bir
  dönemden geçiyoruz. Özellikle üniversitelerde eğitimin süresi, üniversitelerin eğitimlerinin aşırı teorik olması,
  üniversitelerin öğrencilere kazandırdıklarının yaşama uyumu ve en önemlisi üniversitelerin hangi aşamada hayata hazırlık
  veya akademik eğitim yapma sürecine girmesi gerekliliği konuşuluyor. Hatta yapılan araştırmalarda üniversitelerin lisans
  bölümü mezunlarının yüzde 92’sinin mezuniyet sonrası iş dünyasına katıldığını bu yüzden herkesin akademik sürece
  dahil olacakmış gibi eğitim almasının gerekliliği konuşuluyor. Kanada üniversitelerinin son yıllarda başarılarının akademik
  yönden ürettikleri makale, aldıkları atıf gibi başlıklarla

  • 5 min
  Selçuk Türkyılmaz - ABD Temsilciler Meclisi 90’lı yıllar özlemiyle Türkiye’ye ayar verebilir mi?

  Selçuk Türkyılmaz - ABD Temsilciler Meclisi 90’lı yıllar özlemiyle Türkiye’ye ayar verebilir mi?

  Cumhurbaşkanımız’ın “İnsan Hakları Eylem Planı”nı açıkladığı günlerde ABD’de Temsilciler Meclisi yeni yönetimin

  dış politikasına uygun olarak insan hakları ve demokrasi eksenli bir belge oluşturdu. Kısaca ifade etmek gerekirse Biden
  yönetiminden Türkiye ile ilgili liberal demokrasi çerçevesinde yeni bir siyaset oluşturulması isteniyor. Göreve geldikten

  sonra ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın Türkiye hakkında söylediği sözlerle uyumlu olan belge, 1990’ların tek kutuplu
  dünyasının genel ideolojik özgüvenini yansıtması

  • 4 min
  Gökhan Özcan - İnsanın öteki yarısı

  Gökhan Özcan - İnsanın öteki yarısı

  Akan şeyler arasından alıp zihnimizin kazanına attığımız birçok malzeme var. Bunların pek çoğu güncelliğini ancak
  saatlerle sınırlı olarak koruyabilen sade suya tirit şeyler... Bilgi deseniz değil, enformasyon deseniz karşılamaz, havaya
  karışmaya fevkalade müsait sabun köpükleri... Yine de zihnimizin kazanı içinde hiç de yabana atılamayacak boyutta ve
  hacimde yer tutuyorlar. Malum insanlar olarak hepimiz kendi doğal kabiliyetlerimizle sınırlıyız, bunun ötesine
  geçemiyoruz. Dolayısıyla, içinde sürekli bir şeyler biriktirdiğimiz zihinlerimiz de belli bir kapasiteye sahip... Kazanın
  almakta bir haddi var, dolduğu bir yer var. Her gün o kazanın içine bir şeyler koymak istiyorsak, bir şeyleri dışarı
  taşıracağımızın hesabını yapmalı, bu gerçekle

  • 3 min
  Erdal Tanas Karagöl - Yüksek faiz mi düşük faiz mi?

  Erdal Tanas Karagöl - Yüksek faiz mi düşük faiz mi?

  Ekonomide artan cari açığı kontrol etmek, kurlarda meydana gelen artışı önlemek ve yüksek enflasyonu kontrol
  altına almak için yüksek faiz politikası uygulanırken, ekonomik büyümenin hızlandırılması ve dolayısıyla istihdamı
  artırmak için ise düşük faiz politikası uygulanmaktadır.
  Peki düşük ve yüksek faiz politika tercihinde öne çıkan hususlar nelerdir?
  DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASI TERCİHİ
  Düşük faiz politikası, yüksek tüketimin ve yatırımın gerçekleşmesi ve ekonomik aktivitenin canlanması için en
  önemli politikalardan bir tanesi. Bu salgın döneminde ekonomideki canlanmayı desteklemek için birçok ülkede faizler
  sıfır seviyesine çekildi. Hatta bazı ülkelerde ekonomik canlanmanın sağlanması için negatif faiz politikası bile uygulanıyor.
  Salgının devam ettiği bu dönemlerde düşük faiz politikası uygulanan ülkelerde halkın mevduatlarını bankaya
  yatırmaları deyim yerindeyse cezalandırılmakta. Yani,

  • 3 min
  Ali Saydam - Yetişmiş insan gücü ‘karaborsa’da

  Ali Saydam - Yetişmiş insan gücü ‘karaborsa’da

  İş gücü çözümleri sunan ManpowerGroup, KOVİD-19’un çalışma hayatında dijitalleşme ve yetenekler üzerindeki
  etkisini araştırmış. Türkiye de dâhil olmak üzere 26 binin üzerinde işverenin katılımıyla yapılan çalışma, en fazla
  istihdamı, en çok dijitalleşen şirketlerin sağladığını ortaya koymuş. Araştırma şu başlıkla yayınlanmış: “Yetenek Devrimi
  Yenileniyor - COVID-19’un Dijitalleşmeye ve Yeteneklere Etkisi: Çalışanlar İçin Yeni Bir Gelecek”.
  Marjinal Portel Novelli’den Ceylan Naza’nın gönderdiği basın bülteni ile haberdar olduğumuz araştırmada, şirketlerin
  yüzde 38’inin, pandeminin bir sonucu olarak dijitalleşme süreçlerine hız verdiği tespit edilmiş. Mevcut planlarını askıya
  alanların oranı ise yüzde 17’de kalmış.
  Yine dijitalleşen işverenlerin yüzde 86’sı istihdam seviyelerini artırmayı ya da korumayı planlarken otomasyon planları
  kapsamında iş gücünü azaltmayı planlayan işverenlerin oranı ise yüzde 11 olmuş.
  Uzaktan çalışma düzenini sürdürdüğümüz süreçte, işe yeni başlayan bir elemanın yetiştirilmesi, oryantasyonu ve
  adaptasyonu son derece zor. ‘Online şartlarda’ eleman yetiştirmek neredeyse mümkün olmadığı için özellikle hizmet
  sektörü doğrudan ‘yetişmiş’, ‘kalifiye’ eleman istihdam etme yoluna başvuruyor... Ancak görüyoruz ki; çevremizdeki pek
  çok firma nitelikli eleman bulmakta zorlanıyor... Biz

  • 3 min
  RASİM ÖZDENÖREN - İnsan ve zaman

  RASİM ÖZDENÖREN - İnsan ve zaman

  Her şeyin başı insan. Sonu da...
  Gelecek zamanlara terkedilen olguların zamanı gelince oluşacağını düşünmeye doğru bir eğilim taşırız.
  İçinde yaşadığımız için örneği aktüelden verelim. Deniyor ki örneğin: Korona küresel ekonomideki hiyerarşiyi yıkıp
  yeni siyasal oluşumların önünü açacak. Türkiye, Güney Kore, Çin koronayı başarıyla atlatan ülkeler arasında başı
  çekiyor, dolayısıyla küresel ekonomide de onların öncü olma rolü önümüzdeki süreçte somut olarak görünecek...
  ABD’yi ve AB’yi ise salgının kurbanı olarak bir akıbet bekliyor... Sonuç: Güney Kore ile Rusya, Çin ve Türkiye’nin,
  koronadan olumlu yönde etkileneceği yönünde projeksiyonlar yapılıyor.

  • 3 min

Classement des podcasts dans Actualités

D’autres se sont aussi abonnés à