22 min

Дотоожин доторхдоо сэтгэл хангалуун байж чаддаг уу? | Хүлээлгийн Өрөө Подкаст Хүлээлгийн өрөө Подкаст

    • Arts

Тайлахаас өмнөх яриа буюу "чи өөрийн дотоожин доторхдоо сэтгэл хангалуун байж чаддаг уу?" гэсэн бидний асуултыг өөрөөсөө асуугаад үзээрэй. Тэр зөвхөн том жижиг, эсвэл хэлбэртэй холбоотой асуудал биш юм

Тайлахаас өмнөх яриа буюу "чи өөрийн дотоожин доторхдоо сэтгэл хангалуун байж чаддаг уу?" гэсэн бидний асуултыг өөрөөсөө асуугаад үзээрэй. Тэр зөвхөн том жижиг, эсвэл хэлбэртэй холбоотой асуудал биш юм

22 min

Top Podcasts In Arts