22 min

[עושים כותרות] מי רצח את אפרים ברכה? עושים כותרות (Osim Kotarot)

    • Daily News

ההפללה של הרב שהעריץ, הרדיפות והשמועות על שוחד ושחיתות - והסוף הטרגי: מה הוביל את "החוקר מספר אחת", תת-ניצב אפרים ברכה לשים קץ לחייו, ומי נושא באחריות למותו? עדי מאירי, שראיינה אותו בימיו האחרונים, חושפת פרטים חדשים - ולא חוששת לסמן את האשמים.

ההפללה של הרב שהעריץ, הרדיפות והשמועות על שוחד ושחיתות - והסוף הטרגי: מה הוביל את "החוקר מספר אחת", תת-ניצב אפרים ברכה לשים קץ לחייו, ומי נושא באחריות למותו? עדי מאירי, שראיינה אותו בימיו האחרונים, חושפת פרטים חדשים - ולא חוששת לסמן את האשמים.

22 min

Top Podcasts In Daily News