24 min

[עושים כותרות] של מי הגז הזה בכלל עושים כותרות (Osim Kotarot)

    • Daily News

ד"ר יובל שטייניץ מסכם שני של מאבק להוצאת הגז הטבעי מן הים. בספר חדש הוא מדבר על רגעי השבירה, הפחד, השלדים שהוצבו מול ביתו, הטייקונים שאיימו על הקריירה שלו, ועל אחד - בנימין נתניהו - שניסה לגנוב לו את הקרדיט. וגם: כמה מיליארדים נקבל מהגז שזורם בחשבון הבנק של הטייקונים?

ד"ר יובל שטייניץ מסכם שני של מאבק להוצאת הגז הטבעי מן הים. בספר חדש הוא מדבר על רגעי השבירה, הפחד, השלדים שהוצבו מול ביתו, הטייקונים שאיימו על הקריירה שלו, ועל אחד - בנימין נתניהו - שניסה לגנוב לו את הקרדיט. וגם: כמה מיליארדים נקבל מהגז שזורם בחשבון הבנק של הטייקונים?

24 min

Top Podcasts In Daily News