6 min

שקר 9: "האפיפיור הוא ממשיך דרכו של ישוע והסמכות על מאמיניו‪"‬ Messianic.co.il מְשִׁיחִי בית וירטואלי לקהילה המשיחית

    • Christianity

לשמחתם הרבה של הקתולים, הרבנים מלמדים שהאפיפיור הוא "ממשיך דרכו של ישו" ולכן האפיפיור הוא "ראש דת הנצרות".


האמנם כך הדבר? הפרכת השקר הזה בסרטון הבא!


(כתיבה: אלי חייטוב וד"ר איתן בר)

לשמחתם הרבה של הקתולים, הרבנים מלמדים שהאפיפיור הוא "ממשיך דרכו של ישו" ולכן האפיפיור הוא "ראש דת הנצרות".


האמנם כך הדבר? הפרכת השקר הזה בסרטון הבא!


(כתיבה: אלי חייטוב וד"ר איתן בר)

6 min