44 min

اشک ماهی‪!‬ North London Iranian Church

    • Christianity

اگر به مانند ماهی در اقیانوس بیکران سختی‌ها شنا می​کنید و اشک می​ریزید، خدا اشک‌های شما را می​بیند!

اگر به مانند ماهی در اقیانوس بیکران سختی‌ها شنا می​کنید و اشک می​ریزید، خدا اشک‌های شما را می​بیند!

44 min

Top Podcasts In Christianity