8 episodes

اقتصاد ایران در گذار از بحران مجموعه‌ای 90 قسمتی است که در آن صادق
الحسینی و علی مروی، دو تن از اقتصاددانان جوان کشور به مباحثه درباره اقتصاد ایران می‌پردازند.

در 30 قسمت ابتدایی این برنامه به داستان اقتصاد ایران پرداخته می‌شود و
و در هر قسمت یک بحران اقتصادی کشور به زبان ساده موشکافی خواهد شد.

قسمت جدید این برنامه را هر هفته از اینجا بشنوید

اقتصاد ایران در گذار از بحرا‪ن‬ اقتصاد ایران در گذار از بحران

  • Business

اقتصاد ایران در گذار از بحران مجموعه‌ای 90 قسمتی است که در آن صادق
الحسینی و علی مروی، دو تن از اقتصاددانان جوان کشور به مباحثه درباره اقتصاد ایران می‌پردازند.

در 30 قسمت ابتدایی این برنامه به داستان اقتصاد ایران پرداخته می‌شود و
و در هر قسمت یک بحران اقتصادی کشور به زبان ساده موشکافی خواهد شد.

قسمت جدید این برنامه را هر هفته از اینجا بشنوید

  هشتم - داستان ایران در جهان

  هشتم - داستان ایران در جهان

  اقتصاد ایران در گذار از بحران

  مباحثه صادق الحسینی و علی مروی درباره اقتصاد ایران

  (قسمت هشتم: داستان ایران در جهان (واکاوی نقش ایران در منطقه و جهان

  • 1 hr 2 min
  هفتم - داستان ارز

  هفتم - داستان ارز

  اقتصاد ایران در گذار از بحران

   مباحثه صادق الحسینی و علی مروی درباره اقتصاد ایران 

  قسمت هفتم: داستان ارز

  • 1 hr 2 min
  ششم - داستان قیمت‌گذاری

  ششم - داستان قیمت‌گذاری

  اقتصاد ایران در گذار از بحران مباحثه صادق الحسینی و علی مروی درباره اقتصاد ایران قسمت ششم: داستان قیمت‌گذاری

  • 54 min
  پنجم - داستان کسری بودجه

  پنجم - داستان کسری بودجه

  اقتصاد ایران در گذار از بحران مباحثه صادق الحسینی و علی مروی درباره اقتصاد ایران قسمت پنجم: داستان کسری بودجه (همراه با بررسی لایحه بودجه 1400)

  • 58 min
  چهارم - داستان انحصار

  چهارم - داستان انحصار

  اقتصاد ایران در گذار از بحران

  مباحثه صادق الحسینی و علی مروی درباره اقتصاد ایران

  قسمت چهارم: داستان انحصار

  • 58 min
  سوم - داستان تورم و نرخ بهره

  سوم - داستان تورم و نرخ بهره

  اقتصاد ایران در گذار از بحران

  مباحثه صادق الحسینی و علی مروی درباره اقتصاد ایران

  قسمت سوم، داستان نرخ بهره و تورم

  • 1 hr 5 min

Top Podcasts In Business