13 min

اپیزود صفر، زبا‪ن‬ داستان و زبان با کریپتوکوش

    • Language Learning

.توی این اپیزود راجع به زبان و اهمیت اون حرف می‌زنیم. همچنین، روند آینده‌ی پادکستمون رو هم توضیح می‌دیم
نکته‌ی مهم این قسمت این هست که باید زبان رو خیلی جدی گرفت. چون مهم‌ترین المان بشر هست و درست نفهمیدن اون، یعنی از دست دادن خیلی چیز‌ها
https://instagram.com/cryptokoosh اینستاگرام کریپتوکوش
https://youtube.com/cryptokoosh یوتوب کریپتوکوش

.توی این اپیزود راجع به زبان و اهمیت اون حرف می‌زنیم. همچنین، روند آینده‌ی پادکستمون رو هم توضیح می‌دیم
نکته‌ی مهم این قسمت این هست که باید زبان رو خیلی جدی گرفت. چون مهم‌ترین المان بشر هست و درست نفهمیدن اون، یعنی از دست دادن خیلی چیز‌ها
https://instagram.com/cryptokoosh اینستاگرام کریپتوکوش
https://youtube.com/cryptokoosh یوتوب کریپتوکوش

13 min