36 min

رادیوپالیسی، قسمت سوم: بیم‌ها و امیدهای سیاستگذاری انرژی در ایران، در گفتگو با دکتر عباس ملکی Radio Policy Podcast

    • Government

در این قسمت از رادیوپالیسی، با دکتر عباس ملکی، دیپلمات و استاد برجسته دانشگاه، در مورد سیاستگذاری انرژی در ایران گفتگو کرده‌ایم.
دکتر ملکی در این گفتگو، ضمن بیان تاریخچه کوتاهی از داستان نفت در ایران، با اشاره به موضوعاتی مانند قرارداد کرسنت و حواشی سیاسی آن، قاچاق بنزین به خارج کشور و نیز واردات خودروهای هیبریدی، به تحلیل و آسیب‌شناسی فضای سیاستگذاری انرژی در ایران می‌پردازد.
 
گفتگو و ویرایش: سعید سلیمانی

در این قسمت از رادیوپالیسی، با دکتر عباس ملکی، دیپلمات و استاد برجسته دانشگاه، در مورد سیاستگذاری انرژی در ایران گفتگو کرده‌ایم.
دکتر ملکی در این گفتگو، ضمن بیان تاریخچه کوتاهی از داستان نفت در ایران، با اشاره به موضوعاتی مانند قرارداد کرسنت و حواشی سیاسی آن، قاچاق بنزین به خارج کشور و نیز واردات خودروهای هیبریدی، به تحلیل و آسیب‌شناسی فضای سیاستگذاری انرژی در ایران می‌پردازد.
 
گفتگو و ویرایش: سعید سلیمانی

36 min

Top Podcasts In Government