1 hr 3 min

قسمت ۲۶- بدن من، خانه م‪ن‬ روزن | Rozan

    • Society & Culture

آنچه در این قسمت می‌شنوید – فتوفوبیا یا چاقی‌هراسی چیست؟  – عاملیت جنسی زنان چه معنایی دارد؟ – نقش فضای مجازی در جنسی‌سازی بدن زنان اینستاگرام روزن توئیتر روزن حمایت از روزن در داخل کشور حمایت روزن در خارج از کشور موزیک‌های استفاده شده در این قسمت:  – گروه ول‌شدگان، به تو چه این صنم … Continue reading قسمت ۲۶- بدن من، خانه من →

آنچه در این قسمت می‌شنوید – فتوفوبیا یا چاقی‌هراسی چیست؟  – عاملیت جنسی زنان چه معنایی دارد؟ – نقش فضای مجازی در جنسی‌سازی بدن زنان اینستاگرام روزن توئیتر روزن حمایت از روزن در داخل کشور حمایت روزن در خارج از کشور موزیک‌های استفاده شده در این قسمت:  – گروه ول‌شدگان، به تو چه این صنم … Continue reading قسمت ۲۶- بدن من، خانه من →

1 hr 3 min

Top Podcasts In Society & Culture

The Free Press
Fearne Cotton
Jake Humphrey
BBC Radio 4
Elizabeth Day
Jonny Atkinson & Lewis Hiller