15 episodes

پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده؛ روایتی از داستان جنگ. جنگ‌هایی که ویران‌گر بودند. پرچم سفید نمادی است برای درس گرفتن از جنگ‌ و امیدی برای پایان دادن به آنها.

http://www.whiteflagpodcast.com
twitter: @whiteflagpdcst
telegram: @whiteflagpodcast

پرچم سفید Ehsan Tarighat

    • News
    • 4.8, 6 Ratings

پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده؛ روایتی از داستان جنگ. جنگ‌هایی که ویران‌گر بودند. پرچم سفید نمادی است برای درس گرفتن از جنگ‌ و امیدی برای پایان دادن به آنها.

http://www.whiteflagpodcast.com
twitter: @whiteflagpdcst
telegram: @whiteflagpodcast

Customer Reviews

4.8 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

F0000L ,

مگه داريم....

حدود بيستا پادكستو دنبال مي كنم ولي وقتي قسمت جديد پرچم سفيد مياد از همه بيشتر خوشحال ميشم ، جذاب ، جذاب و جذابتر...

Top Podcasts In News

Listeners Also Subscribed To