132 episodes

به پادکست کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. در این پادکست، ما از طریق سخنرانی‌ها و موعظه‌های الهام‌بخش، تلاش داریم تا نور امید و آموزه‌های مسیحی را به زندگی‌تان دعوت کنیم. هر هفته، با موضوعاتی جدید، به همراه واعظین مجرب، در جستجوی عمق بیشتری از دانش و فهم روحانی کلام خدا هستیم. از مباحث روحانی گرفته تا چالش‌های روزمره زندگی مسیحی، هر قسمت با هدف رشد، تعمق و تجدید نظر در زندگی روحانی شما طراحی شده است. در این سفر روحانی همراه ما باشید.

کلیسای ایرانیان شمال لند‪ن‬ North London Iranian Church

  • Religion & Spirituality
  • 4.4 • 8 Ratings

به پادکست کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. در این پادکست، ما از طریق سخنرانی‌ها و موعظه‌های الهام‌بخش، تلاش داریم تا نور امید و آموزه‌های مسیحی را به زندگی‌تان دعوت کنیم. هر هفته، با موضوعاتی جدید، به همراه واعظین مجرب، در جستجوی عمق بیشتری از دانش و فهم روحانی کلام خدا هستیم. از مباحث روحانی گرفته تا چالش‌های روزمره زندگی مسیحی، هر قسمت با هدف رشد، تعمق و تجدید نظر در زندگی روحانی شما طراحی شده است. در این سفر روحانی همراه ما باشید.

  هدایت و مشورت روح‌القدس

  هدایت و مشورت روح‌القدس

  واعظ: محمود مظفر
  در این پیام به بررسی وفاداری خدا می‌پردازیم. خداوند به ما نشان داده که وفاداری او تغییرناپذیر و ازلی است. این موعظه بهدر ایندر این موعظه، به کاوش در هدف سکونت روح‌القدس در ما می‌پردازیم. با استناد به آیاتی از کتاب مقدس، از جمله یوحنا ۱۶:۸ و رومیان ۸:۹، این سخنرانی به بررسی چگونگی هدایت و مشورت روح‌القدس در زندگی مؤمنان می‌پردازد. تأکید بر این است که روح‌القدس نه تنها ما را به سوی تمامی حقیقت هدایت می‌کند بلکه به ما در تصمیم‌گیری‌ها و برخورد با چالش‌های زندگی کمک می‌کند.

  • 36 min
  روح‌القدس، روح نظم

  روح‌القدس، روح نظم

  واعظ: کشیش خاطره روئین
  در این پیام به بررسی وفاداری خدا می‌پردازیم. خداوند به ما نشان داده که وفاداری او تغییرناپذیر و ازلی است. این موعظه بهدر این موعظه، به بررسی نظم و انضباطی که روح‌القدس در عالم خلقت و در زندگی مؤمنین به ارمغان می‌آورد می‌پردازیم. ما خواهیم دید که روح‌القدس چگونه در خلقت، بین سه شخص الهی تثلیث، و در زندگی روزمره ما به عنوان بازوی اجرایی خدا عمل می‌کند. این پیام به ما کمک می‌کند تا درک کنیم چگونه روح‌القدس می‌تواند ما را به سوی نظم و هماهنگی بیشتر در زندگیمان رهنمون شود و چگونه می‌توانیم از این نظم در جهت بهبود روابطمان با خدا و دیگران بهره ببریم.

  • 37 min
  پرستشی عاشقانه

  پرستشی عاشقانه

  واعظ: کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر
  در این پیام به بررسی وفاداری خدا می‌پردازیم. خداوند به ما نشان داده که وفاداری او تغییرناپذیر و ازلی است. ایندر این موعظه، به بررسی بزرگترین حکم خداوند که در مرقس ۱۲:۳۰ آمده، می‌پردازیم: "خداوند خدای خود را به تمام دل، تمام خاطر، تمام جان و تمام قوت خودت محبت نما". این پیام به ما یادآوری می‌کند که بزرگترین پرستش ما، داشتن رابطه‌ای عاشقانه با خدا است. عشق به خداوند نه تنها بزرگترین حکم بلکه پایه‌ای‌ترین نیاز روحانی ماست و در این رابطه عاشقانه، تمامی مشکلات، نیازها و حتی گناهان ما برطرف می‌شود. ما با شناخت و فهم عمیق‌تر از خداوند و ابراز عشقمان به او، می‌توانیم به رابطه‌ای نزدیک‌تر و پرمعناتر دست یابیم.

  • 15 min
  وفاداری

  وفاداری

  واعظ: نازی میرپنجی
  در این پیام به بررسی وفاداری خدا می‌پردازیم. خداوند به ما نشان داده که وفاداری او تغییرناپذیر و ازلی است. این موعظه به ما کمک می‌کند تا درک کنیم که چگونه می‌توانیم در پاسخ به وفاداری بی‌پایان او، در زندگی‌های خود نیز وفادار باشیم و به اعتمادی که به ما سپرده شده، پایبند بمانیم.

  • 30 min
  روح مکاشفه (۱)

  روح مکاشفه (۱)

  واعظ: هوان هوسپیان‌مهر
  در پیام این هفته، به کاوش در نقش حیاتی روح‌القدس در فهم و درک کلام خدا پرداخته‌ایم. روح‌القدس نه تنها به نویسندگان کتاب مقدس الهام بخشیده، بلکه امروزه نیز ما را به سمت حقیقت کامل هدایت می‌کند و حکمت آسمانی را به ما عطا می‌کند، تا عمق‌ها و فکر خدا را برای ما آشکار سازد. این موعظه به ما کمک می‌کند تا با تکیه بر راهنمایی‌های روح‌القدس، به درک عمیق‌تری از کلام خدا دست یابیم.

  • 40 min
  تسلی الهی

  تسلی الهی

  واعظ: کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر
  در این موعظه،با اینکه چگونه خدای پدر، پسر، و روح‌القدس به ما تسلی می‌دهند و چگونه می‌توانیم این تسلی الهی را در زمان‌های سختی به دیگران منتقل کنیم، آشنا می‌شویم. بررسی می‌کنیم که تسلی دهندگی خداوند چگونه می‌تواند در دوره‌های اندوه و بحران، آرامش و امید را در قلب‌های ما ایجاد کند.

  • 42 min

Customer Reviews

4.4 out of 5
8 Ratings

8 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Meditation Podcast
Roy Coughlan
BibleProject
BibleProject Podcast
An Unimaginable Life
Christy Levy, Spiritual Medium with Gary Temple Bodley
The Kirsty Gallagher Podcast
Kirsty Gallagher
Joel Osteen Podcast
Joel Osteen, SiriusXM
Tara Brach
Tara Brach

You Might Also Like