56 min

#74 Samhällsutmaning: hållbart arbetsliv RadioScience

    • Natural Sciences

Om vi ser människor som resurser, hur kan vi undvika att resurserna ”förbrukas”? I det här avsnittet i serien Över Gränserna, pratar vi om hållbarhet i arbetslivet.
Det finns regler för hur arbetsplatser ska vara, men det är svårt att hitta instrument för att det som står i reglerna ska bli verklighet.
Vi träffar tre forskare, Anneli Häyrén, Svend Erik Mathiassen och Susanna Toivanen, och diskuterar bland annat hur vi kan fylla begreppet ”hållbarhet” med innehåll så att det inte b

Om vi ser människor som resurser, hur kan vi undvika att resurserna ”förbrukas”? I det här avsnittet i serien Över Gränserna, pratar vi om hållbarhet i arbetslivet.
Det finns regler för hur arbetsplatser ska vara, men det är svårt att hitta instrument för att det som står i reglerna ska bli verklighet.
Vi träffar tre forskare, Anneli Häyrén, Svend Erik Mathiassen och Susanna Toivanen, och diskuterar bland annat hur vi kan fylla begreppet ”hållbarhet” med innehåll så att det inte b

56 min