300 episodes

Beti George yn holi rhai o bobl mwyaf diddorol Cymru. Beti George interviews some of Wales' most interesting people

Beti a'i Phobol BBC

  • Society & Culture
  • 5.0 • 20 Ratings

Beti George yn holi rhai o bobl mwyaf diddorol Cymru. Beti George interviews some of Wales' most interesting people

  Anna Aleko Skalistira Bakratseva

  Anna Aleko Skalistira Bakratseva

  Beti George yn sgwrsio efo Anna Aleko Skalistira Bakratseva, sy'n wreiddiol o Fwlgaria. Mae'n trafod y profiad o symud ei theulu cyfan i Gymru ac wedyn yr her o ddysgu Cymraeg, ac yn sgwrsio am ei magwraeth yn Sofia ac am wreiddiau ei theulu yng Ngwlad Groeg.

  • 49 min
  Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford

  Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford

  Beti George yn sgwrsio gyda Phrif Weinidog Cymru, Mark Drakeford ar amser anodd iawn i bawb yn ystod y pandemig. Cawn hefyd wybod am ei fagwraeth yng Nghaerfyrddin, ei waith fel Swyddog Prawf a darlithydd, cyn troi at wleidyddiaeth.

  • 50 min
  Geraint Talfan Davies

  Geraint Talfan Davies

  Beti George yn sgwrsio gyda chyn-bennaeth y BBC yng Nghymru, Geraint Talfan Davies am ei linach enwog ac am ei blentyndod yn Abertawe, Y Barri a Chaerdydd.

  Cawn wybod am ei waith fel newyddiadurwr gyda'r Western Mail ac am yr hyn sydd yn ei gadw'n brysur nawr sef ceisio datblygu Castell Cyfarthfa ym Merthyr yn ganolfan dreftadaeth ddiwydiannol i Gymru.

  • 50 min
  Gwenllian Lansdown Davies

  Gwenllian Lansdown Davies

  Prif Weithredwr y Mudiad Meithrin, Gwenllian Lansdown Davies ydi'r cwmni. Mae'n trafod yr heriau mae hi wedi gorfod wynebu yn arwain y Mudiad Meithrin yn ystod y cyfnod diweddar.

  • 50 min
  06/12/2020

  06/12/2020

  Beti George yn sgwrsio gyda'r cerddor Dulais Rhys, sydd o Gaerfyrddin yn wreiddiol ond bellach yn byw yn nhalaith Montana yn yr Unol Daleithiau.

  Cawn wybod am ei arbenigedd yng ngwaith y cerddor Joseph Parry a hefyd am ei farn ynglŷn â'r etholiad diweddar yn ei wlad.

  • 49 min
  22/11/2020

  22/11/2020

  Gwestai Beti George yr wythnos hon yw'r Cynghorydd Meirick Lloyd Davies sef Cadeirydd Cyngor Sir Ddinbych. Cawn ddarganfod am ei blentyndod trist pan gollodd ei fam, ei frawd a'i chwaer mewn amser byr. Mae e hefyd yn sôn am ei gariad tuag at ei ardal, ei deulu ac at y Gymraeg.

  • 47 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
20 Ratings

20 Ratings

Top Podcasts In Society & Culture

Listeners Also Subscribed To

More by BBC