17 min

Busnes Cymru: COVID-19 Cymorth i Fusnesau Pennod 4 - Business Wales: COVID-19 Support for Businesses Update 4 Busnes Cymru: COVID-19 Cymorth i Fusnesau - Business Wales: COVID-19 Support for Businesses

    • Entrepreneurship

Ym Mhenod 4, rydym yn clywed sut mae’r diwydiant twristiaeth wedi ymateb i’r argyfwng. Zoe Wright, Pennaeth Marchnata Folly Farm & Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth fydd yma i ddweud mwy…

In Episode 4, we look at how the tourism industry has responded to the crisis.  Zoe Wright, Head of Marketing at Folly Farm, and Jason Thomas, Welsh Government Director of Culture, Sport and Tourism are here to tell us more… 

Ym Mhenod 4, rydym yn clywed sut mae’r diwydiant twristiaeth wedi ymateb i’r argyfwng. Zoe Wright, Pennaeth Marchnata Folly Farm & Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth fydd yma i ddweud mwy…

In Episode 4, we look at how the tourism industry has responded to the crisis.  Zoe Wright, Head of Marketing at Folly Farm, and Jason Thomas, Welsh Government Director of Culture, Sport and Tourism are here to tell us more… 

17 min

Top Podcasts In Entrepreneurship