22 min

Busnes Cymru: COVID-19 Cymorth i Fusnesau Pennod 6 - Business Wales: COVID-19 Support for Businesses Update 6 Busnes Cymru: COVID-19 Cymorth i Fusnesau - Business Wales: COVID-19 Support for Businesses

    • Entrepreneurship

Ym Mhenod 6, rydym yn gweld sut mae cwmni gofal croen Cymreig a siop cynhyrch lleol yng Ngorllewin Cymru wedi ymateb ac addasu i’r sefyllfa eleni. Osian Jones Perchennog Busnes Crwst yn Aberteifi a Kelly Davies o goodwash.co.uk yn y Barri sydd yma i ddweud mwy…
In Episode 6, we look at how a Welsh skin care brand and a local produce shop in West Wales have responded and adapted to this year’s situation.

Ym Mhenod 6, rydym yn gweld sut mae cwmni gofal croen Cymreig a siop cynhyrch lleol yng Ngorllewin Cymru wedi ymateb ac addasu i’r sefyllfa eleni. Osian Jones Perchennog Busnes Crwst yn Aberteifi a Kelly Davies o goodwash.co.uk yn y Barri sydd yma i ddweud mwy…
In Episode 6, we look at how a Welsh skin care brand and a local produce shop in West Wales have responded and adapted to this year’s situation.

22 min

Top Podcasts In Entrepreneurship