6 episodes

Podlediad gan Gyngor Llyfrau Cymru. Gofod i drafod llyfrau o bob math.

Cyflwynwyd gan Mari Siôn
Cynhyrchwyd a golygwyd gan Dylan Jenkins (Cwmni Dilys)

Caru Darllen Cyngor Llyfrau Cymru

  • Arts
  • 5.0 • 3 Ratings

Podlediad gan Gyngor Llyfrau Cymru. Gofod i drafod llyfrau o bob math.

Cyflwynwyd gan Mari Siôn
Cynhyrchwyd a golygwyd gan Dylan Jenkins (Cwmni Dilys)

  Pennod 6: Rebecca Roberts, Angharad Tomos a Manon Steffan Ros

  Pennod 6: Rebecca Roberts, Angharad Tomos a Manon Steffan Ros

  Yr awduron Rebecca Roberts, Angharad Tomos a Manon Steffan Ros sy'n ymuno â Mari Siôn i drafod eu llyfrau sydd wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Tir na n-Og eleni.  Rhestr Ddarllen


  Y Castell Siwgr gan Angharad Tomos (Gwasg Carreg Gwalch)

  Llechi gan Manon Steffan Ros (Y Lolfa)

  #helynt gan Rebecca Roberts (Gwasg Carreg Gwalch)

  Adar o’r Unlliw gan Catrin Lliar Jones (Gwasg y Bwthyn)

  Johnny, Alpen a Fi gan Dafydd Llewelyn (Gwasg Carreg Gwalch)

  Ceiliog Dandi gan Daniel Davies (Gwasg Carreg Gwalch

  Mefus yn y Glaw gan Mari Emlyn (Gwasg y Bwthyn)

  Mudferwi gan Rebecca Roberts (Gwasg Carreg Gwalch)

  Tu Ôl i’r Awyr gan Megan Angharad Hunter (Y Lolfa)

  Twll Bach yn y Niwl gan Llio Elain Maddocks (Y Lolfa)

  Dwi isio bod yn... gan Huw Jones (Y Lolfa)

  Ymbapuroli gan Angharad Price (Gwasg Carreg Gwalch)

  Ysgrifau T H Parry Williams

  Ysgrifau Iorwerth Peate

  O.M. - Cofiant Syr Owen Morgan Edwards gan Hazel Walford Davies (Gwasg Gomer)

  Rhwng Dau Ola gan Ifor ap Glyn (Gwasg Carreg Gwalch)

  The Five gan Hallie Rubenhold (Black Swan)

  The Covent Garden Ladies gan Hallie Rubenhold (Black Swan)


  Dewch o hyd i’ch siop lyfrau leol YMA.

  #CefnogiSiopauLlyfrau

  Pennod 5: Llŷr Gwyn Lewis ac Eirian James

  Pennod 5: Llŷr Gwyn Lewis ac Eirian James

  Yr awdur a'r bardd Llŷr Gwyn Lewis a pherchennog siop lyfrau’r Palas Print Eirian James sy'n ymuno â Mari Siôn i drafod llyfrau.  Rhestr darllen: 


  Tu ôl i'r Awyr - Megan Angharad Hunter (Y Lolfa)
  Soffestri’s Saeson – Hanesyddiaeth a Hunaniaeth yn Oes y Tuduriaid – Jerry Hunter (Gwasg Prifysgol Cymru)
  Gwaith Hywel Dafi – Cynfael Lake (Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru)
  Amser Mynd - Dyfan Lewis (Gwasg Pelydr)
  Twll Bach yn y Niwl - Llio Maddocks (Y Lolfa)
  Y Dychymyg Ôl-fodern, Agweddau ar Ffuglen Fer Mihangel Morgan - Rhiannon Marks (Gwasg Prifysgol Cymru)
  Thinking Again - Jan Morris (Faber & Faber)
  In My Mind’s Eye – Jan Morris (Faber & Faber)
  Ymgloi - Morgan Owen (hunan gyhoeddwyd)
  On The Red Hill – Mike Parker (Random House)
  Ymbapuroli - Anghard Price (Gwasg Carreg Gwalch)
  Llechi - Manon Steffan Ros (Y Lolfa)
  Llyfr Gwyrdd Ystwyth - Eurig Salisbury (Cyhoeddiadau Barddas)
  Y Castell Siwgr - Anghard Tomos (Gwasg Carreg Gwalch)
  Y Mae Y Lle Yn Iach – Chwarel Dinorwig 1875-1900 - Elin Tomos (Gwasg Carreg Gwalch)
  Mynd - Marged Tudur (Gwasg Carreg Gwalch)
  Cyfres Tonfedd Heddiw: Eiliad ac Einioes - Casia Wiliam (Cyhoeddiadau Barddas)
  Ysbryd Morgan - Huw L Williams (Gwasg Prifysgol Cymru)
  Cylchgronau Barddas, BARN, Golwg, O'r Pedwar Gwynt

  Pennod 4: Elinor Wyn Reynolds a Dr Miriam Elin Jones

  Pennod 4: Elinor Wyn Reynolds a Dr Miriam Elin Jones

  Yr awdur a'r bardd, Elinor Wyn Reynolds, a'r bardd, dramodydd ac arbenigydd ffuglen wyddonol y Gymraeg Dr Miriam Elin Jones sy'n ymuno â Mari Siôn i drafod llyfrau.  Rhestr Darllen

  The Pembrokeshire Murders: Catching the Bullseye Killer - Steve Wilkins a Jonathan Hill

  Killing for Company: The Story of a Man Addicted to Murder - Brian Masters

  Ymbapuroli - Angharad Price

  Lloerganiadau - Fflur Dafydd

  Mantel Pieces - Hilary Mantel

  Gavi - Sonia Edwards

  Perl - Beth Jones

  Llechi - Manon Steffan Ros

  Y Blaned Dirion - Islwyn Ffowc Elis

  Annwyl Smotyn Bach - Lleucu Roberts

  Cafflogion - R. Gerallt Jones

  Y Llyfrgell - Fflur Dafydd

  Nofelau Andras Millward

  Y Dydd Olaf - Owain Owain

  Y Tŷ Haearn - John Idris

  Wythnos yng Nghymru Fydd - Islwyn Ffowc Elis

  The Thoughtful Dresser - Linda Grant

  The Dark Circle - Linda Grant

  Twll Bach yn y Niwl - Llio Elain Maddocks

  Tu ôl i’r Awyr - Megan Angharad Hunter

  Pennod 3: Llio Elain Maddocks a Mared Llywelyn

  Pennod 3: Llio Elain Maddocks a Mared Llywelyn

  Llio Elain Maddocks, awdur Twll Bach yn y Niwl a'r dramodydd a'r llyfrgellydd Mared Llywelyn sy'n ymuno â Mari Siôn i drafod llyfrau.

  Rhestr darllen:


  Hwn ydy'r llais, tybad? gan Caryl Bryn
  Dweud y Drefn Pan Nad Oes Trefn - Blodeugerdd 2020 - Y Stamp
  Mynd gan Marged Tudur
  Normal People gan Sally Rooney
  Twll Bach yn y Niwl gan Llio Elain Maddocks
  tu ôl i'r awyr - Megan Angharad Hunter
  Adref - Cara 
  Adar o’r Unlliw gan Catrin Lliar Jones
  Mefus yn y Glaw - Mari Emlyn
  Ymbapuroli gan Angharad Price
  Amser Mynd gan Dyfan Lewis
  Ymgloi gan Morgan Owen
  Llechi gan Manon Steffan Ros
  Y Castell Siwgr gan Angharad Tomos
  Theatr y Gymraes: Byth Rhy Hwyr, Mefus, Mab gan Sera Moore Williams
  Eira’r Haf gan Wil Bing
  Y Wraig ar Lan yr Afon gan Aled Jones Williams
  How Love Actually Ruined Christmas - (Or Colourful Narcotics)

  Pennod 2: Llyfrau i blant

  Pennod 2: Llyfrau i blant

  Carys Haf Glyn, awdur Criw'r Coed a'r Gwenyn Coll a Morgan Dafydd o wefan Sôn am Lyfra a Mari Siôn sy'n trafod llyfrau a llenyddiaeth plant.


  Criw'r Coed a'r Gwenyn Coll – geiriau gan Carys Glyn, darluniau gan Ruth Jên (Y Lolfa)
  Gwyliau Gwirion Fferm Cwm Cawdel (Gwasg Carreg Gwalch)
  Ynyr yr Ysbryd – Rhian Cadwalader (Gwasg Carreg Gwalch)
  Ffwlbart Ffred – Sioned Wyn Roberts (Atebol)
  Ga’i Hanes Draig? Darluniau gan Jackie Morris (Graffeg)
  Y Twrch Bach oedd am Wybod Pwy oedd Wedi Gwneud ar ei Ben – Werner Holzwarth (cyf. Bethan Gwanas) (Gomer)
  Pawennau Mursen - Angharad Tomos (Y Lolfa)
  Cyfres Corryn - Cyfrinach Betsan Morgan - Gwenno Hywyn (Gwasg Gomer)
  Cyfres Cled - Sothach a Sglyfath - Angharad Tomos (Y Lolfa)
  Taclus - Emily Gravett, cyf. Mari George (Rily)
  Sw Sara Mai - Casia Wiliam (Y Lolfa)
  Fy Llyfr Englynion – gol. Mererid Hopwood (Cyhoeddiadau Barddas)
  Tomos Llygoden y Theatr a Chrechwen y Gath - Caryl Parry Jones a Craig Russell (Gwasg Carreg Gwalch)
  Cyfres Trio - Manon Steffan Ros (Atebol)
  Ble Mae Boc? Ar Goll yn y Chwedlau- Huw Aaron (Y Lolfa)

  Mae ‘na wledd o lyfrau ar gael o’ch siop lyfrau leol. Archebwch dros y ffon neu ar-lein. #CefnogiSiopauLlyfrau

  Pennod 1: Mari Siôn, Sioned Williams a Gwyn Siôn Ifan

  Pennod 1: Mari Siôn, Sioned Williams a Gwyn Siôn Ifan

  Mari Siôn, Sioned Williams a Gwyn Siôn Ifan yn trafod darllen, llyfrau a rhedeg siop lyfrau mewn pandemig.  Rhestr darllen:


  Filo - Sian Melangell Dafydd
  Ynys Fadog - Jerry Hunter
  O.M. - Cofiant Syr Owen Morgan Edwards - Hazel Walford Davies
  Merch y Gwyllt - Bethan Gwanas
  Babel - Ifan Morgan Jones
  Hwn ydy'r llais, tybad? - Caryl Bryn
  Dweud y Drefn Pan Nad Oes Trefn - Blodeugerdd 2020 - Y Stamp
  Rhwng Dwy Lein Drên - Llŷr Gwyn Lewis
  Adar o’r Unlliw - Catrin Lliar Jones
  Drychwll - Siân Llywelyn
  Cyfri’n Cewri - Hanes Mawrion ein Mathemateg - Gareth Ffowc Roberts
  Cennad - Cyfres Llenorion Cymru - Menna Elfyn
  Shwd Ma'i yr Hen Ffrind - Huw Chiswell
  Ar Lwybr Dial - Alun Davies (https://open.spotify.com/playlist/1xIxLInlzGdayVHzDw759L?si=qc-sWyiuRpO9vg-97cAIfw)
  Tre Terfyn - Aled Lewis Evans
  Betws a’r Byd - Elfyn Llwyd
  Dal i Fod - Elin ap Hywel
  Eiliad ac Einioes - Casia Wiliam
  Wal - Mari Emlyn
  Mefus yn y Glaw - Mari Emlyn
  Those Who Know - Alis Hawkins
  Rhwng y Silfoedd - Andrew Green
  Y Goeden Hud - Sioned Erin Hughes
  Ymbapuroli - Angharad Price
  Tu ôl i'r Awyr- Megan Angharad Hunter  Dolenni:


  www.gwrhyd.cymru
  www.awenmeirion.com
  www.cllc.org.uk

Customer Reviews

5.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Arts