5 min

Gwasgariad a gwyriad safonol | Measuring dispersion and standard deviation Research Methods | Dulliau Ymchwil

    • Education

Mae’r animeiddiad hwn yn dangos pa mor wasgaredig yw’r data a gasglwyd a sut i ddadansoddi’r gwasgariad hwnnw. Bydd yn dangos sut y gall y gwasgariad amrywio mewn perthynas â’r cyfartaledd, drwy fesur y gwyriad safonol. Mae’r mesuriadau hyn yn ein galluogi i ddisgrifio sut y gall data amrywio o fewn poblogaeth benodedig.

Mae’r animeiddiad hwn yn dangos pa mor wasgaredig yw’r data a gasglwyd a sut i ddadansoddi’r gwasgariad hwnnw. Bydd yn dangos sut y gall y gwasgariad amrywio mewn perthynas â’r cyfartaledd, drwy fesur y gwyriad safonol. Mae’r mesuriadau hyn yn ein galluogi i ddisgrifio sut y gall data amrywio o fewn poblogaeth benodedig.

5 min

Top Podcasts In Education

More by University of South Wales