105 episodes

Bu PodCast arşivimi paylaşmamı isteyen abilerim için oluşturuldu,belki başka hizmet insanları da istifade eder düşüncesiyle mevcut haline dönüştürüldü.

Allah'a saymaya gücümün yetmediği sayısız nimetlerinin yanında,zerre liyakatim olmadığı halde,en günahkarı olsam bile,beni bu hizmete dahil ettiği için sonsuz şükürler olsun.

Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) sonsuz salat ve selam olsun.

Allah,büyüğümüz muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'ye sağlık,afiyet versin,beni,ailemi ve tüm hizmet insanlarını hocamıza,hocamızı da bize bağışlasın,beraber haşretsin inşallah.
Selam ve dua ile

Hizmet PodCast Muhacir

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 2 Ratings

Bu PodCast arşivimi paylaşmamı isteyen abilerim için oluşturuldu,belki başka hizmet insanları da istifade eder düşüncesiyle mevcut haline dönüştürüldü.

Allah'a saymaya gücümün yetmediği sayısız nimetlerinin yanında,zerre liyakatim olmadığı halde,en günahkarı olsam bile,beni bu hizmete dahil ettiği için sonsuz şükürler olsun.

Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) sonsuz salat ve selam olsun.

Allah,büyüğümüz muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'ye sağlık,afiyet versin,beni,ailemi ve tüm hizmet insanlarını hocamıza,hocamızı da bize bağışlasın,beraber haşretsin inşallah.
Selam ve dua ile

  Hocaefendinin Sesinden Cevşen-i Kebir - 1 ile 25 Bab arası

  Hocaefendinin Sesinden Cevşen-i Kebir - 1 ile 25 Bab arası

  Hocaefendinin Sesinden Cevşen-i Kebir - 1 ile 25 Bab arası

  • 14 min
  Risale-i Nur Dersleri: Risale-i Nur’u okuma usulü- Emine Eroğlu - Kardelen YouTube

  Risale-i Nur Dersleri: Risale-i Nur’u okuma usulü- Emine Eroğlu - Kardelen YouTube

  Bu bölümde Sn. Emine Eroğlu Hocamızın ¨Risale-i Nur’u okuma usulü¨ başlıklı iki adet sohbetine ilaveten konuyla münasebeti dolayısıyla muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin ¨Risale-i Nurlar nasıl okunmalıdır?¨başlıklı sohbetini de istifadenize sunmanın uygun olacağı değerlendirildi.

  • 54 min
  Risale-i Nur Dersleri: Yirmi Altıncı Söz - Emine Eroğlu - Kardelen YouTube

  Risale-i Nur Dersleri: Yirmi Altıncı Söz - Emine Eroğlu - Kardelen YouTube

  On dört bölüm bir arada

  1) Kader-cüz'i irade münasebetindeki ölçü - Cebriye ve Mutezile ekollerindeki uç noktalar | 26. Söz

  2) Kader, kişiyi gururdan korur; insanın iradesi ise onu sorumsuzluktan kurtarmak içindir | 26. Söz

  3) İnsan kötülüklerinden tamamen sorumludur, fakat iyilikleri ile övünmeye hakkı yoktur | 26. Söz

  4) Şerlerin yaratılması değil işlenmesi şerdir; şerlerin yaratılışında da hayırlar vardır | 26. Söz

  5) Kader adalet eder, beşer zulmeder. Kadere rıza göstermek, zulme boyun eğmemek gerektir | 26. Söz

  6) Küfür, isyan ve günah müthiş tahribata yol açabilir; insan Allah'ın inâyetine muhtaçtır | 26.Söz

  7) Kader ve cüz-ü ihtiyarîden bahsedebilmenin ölçüsü – Cenâb-ı Hakk’ın Âdil-i Hakîm oluşu | 26. Söz

  8) Kader ile irade birbirini teyid eder - İlim, malûma tâbidir; malûm, ilme tâbi değil | 26. Söz

  9) Kader ile cüz'î iradenin münasebetine dair aşırılıklar içeren uç yorumlar ve orta yol | 26. Söz

  10) İnsanın eğilimleri ve onlar üzerindeki tasarrufları da iradenin varlığını gösterir | 26. Söz

  11) Cüz'î irade şart-ı âdidir. Dua hayır eğilimine kuvvet verir tevbe şer eğilimini keser | 26. Söz

  12) Olmuş ve olacak her şeyin kaydedilmiş oluşu…İmâm-ı Mübîn ve Kitâb-ı Mübîn kavramları | 26. Söz

  13) “Kudret masdardır, kader mistardır” ne demektir? - 'Kader kalemi'ne ait deliller | 26. Söz

  14) Kadere iman kederden emin kılar; nefsin firavuniyetini ve keyfemâyeşâ hareketini kırar | 26.Söz

  • 5 hrs 20 min
  Kısa, öz ama sitemkâr - Süleyman Sargın - 16 Ağustos 2018 - TR724

  Kısa, öz ama sitemkâr - Süleyman Sargın - 16 Ağustos 2018 - TR724

  Fethullah Gülen Hocaefendi'nin bir sabah dersindeki sürece dair bazı değerlendirmelerini ve bize sitemlerini içeriyor.

  Seslendiren Zeynep Kamez Kaya

  • 7 min
  Risale-i Nur Dersleri: Yirmi Birinci Mektup - Emine Eroğlu - Kardelen YouTube

  Risale-i Nur Dersleri: Yirmi Birinci Mektup - Emine Eroğlu - Kardelen YouTube

  1) Anne-baba hukukuna tam riayet, iki cihanda huzur ve saadet için çok mühim bir vesiledir | 21. Mektup

  • 21 min
  Risale-i Nur Dersleri: Otuz İkinci Söz - Emine Eroğlu - Kardelen YouTube

  Risale-i Nur Dersleri: Otuz İkinci Söz - Emine Eroğlu - Kardelen YouTube

  Sekiz bölüm bir arada

  1) Muhabbetin yüzü mecazî mahbuptan hakikî olana çevrilebilir | 32.Söz 3.Mevkıf 2.Mebhas Mühim Bir Sual

  2) Anne-babaya karşı hürmet ve şefkatin beş mertebesi | 32.Söz, 3.Mevkıf, 2.Mebhas, Mühim Bir Sual

  3) Eşler arasında hürmet, şefkat ve muhabbet olmalıdır | 32.Söz, 3.Mevkıf, 2.Mebhas, Mühim Bir Sual

  4) Dost ve arkadaşları Allah için sevmek… Dava kardeşliği | 32.Söz 3.Mevkıf 2.Mebhas Mühim Bir Sual

  5) Enbiyâyı ve evliyâyı Allah için sevmek… Sevgide denge… | 32.Söz 3.Mevkıf 2.Mebhas Mühim Bir Sual

  6) Mahlukâtı sevmede ölçü…Üstad’ın hayvanlara olan bakışı | 32.Söz 3.Mevkıf 2.Mebhas Mühim Bir Sual

  7) 'Ne kadar güzel yapılmış' de. 'Ne kadar güzeldir' deme | 32.Söz 3.Mevkıf 2.Mebhas Mühim Bir Sual

  8) Dünya sevgisinde ölçü - Dünyanın aşka ve tahkire layık yüzleri | 32.Söz, 2.Mevkıf, 3.Maksat, 5.Remiz

  • 3 hrs 10 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Listeners Also Subscribed To