10 episodes

I denne podkastserien, produsert av Smaalenenes Avis, møter journalist Sebastian Holsen ordførerkandidatene. Her får du anledning til å bli bedre kjent med dem som ønsker å lede Indre Østfold kommune. Er de for eller mot eiendomsskatt? Hva ønsker de å endre? Hvilke muligheter ligger det i å bli en storkommune? Alt dette, og mye mer vil bli diskutert i "Kampen om klubba".

Ansvarlig redaktør: Jarle Bentzen

Kampen om klubba Sebastian Holsen

  • Politics

I denne podkastserien, produsert av Smaalenenes Avis, møter journalist Sebastian Holsen ordførerkandidatene. Her får du anledning til å bli bedre kjent med dem som ønsker å lede Indre Østfold kommune. Er de for eller mot eiendomsskatt? Hva ønsker de å endre? Hvilke muligheter ligger det i å bli en storkommune? Alt dette, og mye mer vil bli diskutert i "Kampen om klubba".

Ansvarlig redaktør: Jarle Bentzen

  Senterpartiet om fullføring av utdanning, skog som miljøtiltak og eiendomsskatt

  Senterpartiet om fullføring av utdanning, skog som miljøtiltak og eiendomsskatt

  Senterpartiets 1.-kandidat, Saxe Frøshaug, snakker om sin løsning for å få ned antallet uføre i Indre Østfold og hvordan flere skal komme seg gjennom utdanningen sin. Han reflekterer også rundt lærernes rolle i skolemattilbudet og satsing på skog som miljøtiltak.

  Han snakker han om at innbyggere fortjener et klart svar når de spør om. Videre ønsker han ikke å setter kommunale tilbud opp mot eiendomsskatt. Hører du til enden av episoden så får du høre hvordan han tror Høyres Olav Breivik, vil gjøre seg som ordfører i Indre Østfold kommune.

  • 45 min
  Høyre om flytting av beslutningsmyndighet, størrelse på skoler og byutvikling som unngår kriminalitet

  Høyre om flytting av beslutningsmyndighet, størrelse på skoler og byutvikling som unngår kriminalitet

  I denne podkast-episoden kan du høre Hyres 1.-kandidat, Olav Breivik, snakke om kampen mot internasjonale selskap og at beslutningsmyndigheten må flyttes nedover i kommunen for drive den effektivt. Han fastslår også at hvis kommunen ønsker seg for mye, så er det ingen vei rundt å innføre eiendomsskatt.

  Han resonnerer han rundt hvor stor en skole må være for å drives videre. Videre snakker han om grønne lunger i byene og hvordan bebyggelsen skal fortettes uten å skape grobunn for kriminalitet. Hører du til enden av episoden så får du høre hvordan han tror Senterpartiets Saxe Frøshaug, vil gjøre seg som ordfører i Indre Østfold kommune.

  • 42 min
  Miljøpartiet De Grønne om bilens rolle på bygda, vedlikehold og pendlerkommuners behov

  Miljøpartiet De Grønne om bilens rolle på bygda, vedlikehold og pendlerkommuners behov

  I denne podkast-episoden kan du høre Miljøpartiet De Grønnes 1.-kandidat, Marius Hagen, snakker om forskjellene på Indre Østfold og Oslo og han reflekterer rundt bilens rolle på bygda. Han vil også prioritere vedlikehold av bygninger, for å slippe å reparere dem.

  I tillegg påpeker han at pendlerkommuner har behov som må dekkes og han mener at kommunene må ta grep for å sikker gode innkjøp og at det må etableres et klimaregnskap.

  • 39 min
  Arbeiderpartiet om en felles vikarpool, strategiske eiendomsoppkjøp og bunnfradrag på eiendomsskatt

  Arbeiderpartiet om en felles vikarpool, strategiske eiendomsoppkjøp og bunnfradrag på eiendomsskatt

  Arbeiderpartiets 1.-kandidat, Kathrine Hestø Hansen, snakker hvor viktig det er at Indre Østfold kommune blir et vi, der alle er med. Hun tror også at en felles vikarpool vil senke kommunes kostnader og hun snakker om hva bunnfradraget bør være på eiendomsskatt, hvis det skal innføres.

  Videre reflekterer hun rundt strategiske oppkjøp av eiendommer og hvor store de ideelle skolene bør være. Hører du til enden av episoden så får du høre hvordan hun tror Høyres Olav Breivik, vil gjøre seg som ordfører i Indre Østfold kommune.

  • 39 min
  Sosialistisk Venstrepartis om hvilke private aktører som kan slippe til i eldreomsorgen og hva Indre Østfold kommune kan lære av Oslo

  Sosialistisk Venstrepartis om hvilke private aktører som kan slippe til i eldreomsorgen og hva Indre Østfold kommune kan lære av Oslo

  I denne podkast-episoden kan du høre Sosialistisk Venstrepartis (SV) 1.-kandidat, Åse Kristina Heien, forklarer hvorfor hun tror Indre Østfold kommune kommer til å trenge eiendomsskatt og hvordan hun vil sørge for at skatten blir skånsom.

  Videre reflekterer hun rundt hvilke private aktører som kan slippe til i eldreomsorgen og hvordan den nye storkommunen har noe å lære av Oslo. Hører du til enden av episoden så får du høre hvordan hun tror Høyres Olav Breivik, vil gjøre seg som ordfører i Indre Østfold kommune.

  • 28 min
  Kristelig Folkeparti om alternativ til gratis skolemat, betingelser for eiendomsskatt og hva voksne kan lære av skoleungdom

  Kristelig Folkeparti om alternativ til gratis skolemat, betingelser for eiendomsskatt og hva voksne kan lære av skoleungdom

  Kristelig Folkepartis 1.-kandidat, Britt Egeland Gulbrandsen, snakker om betydningen av den nye storkommunes gjeldssituasjon. Hun reflekterer rundt betingelsene for eiendomsskatt og KrFs alternativ for at ingen barn skal være sulten på skolen, i stedet for gratis skolemat.

  Vider snakker 1.-kandidaten om byer som er tilrettelagt for sykelister og forgjengere og hun mener at voksne har noe å lære av skoleungdommen. Hører du til enden av episoden så får du høre hvordan hun tror Fremskrittspartiets Håvard Jensen, vil gjøre seg som ordfører i Indre Østfold kommune.

  • 35 min

Top Podcasts In Politics