1 hr 13 min

Karsten Bo Larsen om kommunalvalget og manglende information til vælgerne Samfundstanker

    • Society & Culture

Forskning viser, at vælgerne ved kommunalvalg i Danmark i høj grad vurderer kandidater på deres udseende på valgplakaten. Det er ikke overraskende, forklarer Karsten Bo Larsen. da det ofte er det bedste grundlag, vælgerne har adgang til, når de skal vurdere, hvor de vil sætte deres kryds. Formålet med lægmandsstyre er at lade folkevalgte stå for prioriteringen af ressourcerne, hvorimod driften af velfærdsstaten bør overlades til professionelle. Danske kommuner fungerer i dag næsten omvendt: de folkevalgte er ikke i stand til at træffe de kontroversielle beslutninger om prioritering og blander sig i stedet i driftsbeslutninger, der burde overlades til de enkelte institutioner eller medarbejdere. Det præger også kommunalvalgkampen, som blive domineret af enkeltsager, og hvor vælgerne ikke kan finde svar på vigtige og principielle spørgsmål såsom, hvor mange penge kommunen egentlig bruger sammenlignet med andre kommuner, og hvad borgerne får for disse udgifter sammenlignet med borgerne i andre kommuner.
Vært: Martin Ågerup
martin@cepos.dk
Optaget d. 3. nov. 2021
Links:
KV21: https://cepos.dk/kv21/
Karsten Bo Larsen: https://cepos.dk/author-collection/karsten-bo-larsen/
Samfundstanker-Karsten Bo Larsen om velfærdsstatens fremtid: https://player.captivate.fm/episode/d0003f4f-0e8c-4614-886e-4fd442db816b

Forskning viser, at vælgerne ved kommunalvalg i Danmark i høj grad vurderer kandidater på deres udseende på valgplakaten. Det er ikke overraskende, forklarer Karsten Bo Larsen. da det ofte er det bedste grundlag, vælgerne har adgang til, når de skal vurdere, hvor de vil sætte deres kryds. Formålet med lægmandsstyre er at lade folkevalgte stå for prioriteringen af ressourcerne, hvorimod driften af velfærdsstaten bør overlades til professionelle. Danske kommuner fungerer i dag næsten omvendt: de folkevalgte er ikke i stand til at træffe de kontroversielle beslutninger om prioritering og blander sig i stedet i driftsbeslutninger, der burde overlades til de enkelte institutioner eller medarbejdere. Det præger også kommunalvalgkampen, som blive domineret af enkeltsager, og hvor vælgerne ikke kan finde svar på vigtige og principielle spørgsmål såsom, hvor mange penge kommunen egentlig bruger sammenlignet med andre kommuner, og hvad borgerne får for disse udgifter sammenlignet med borgerne i andre kommuner.
Vært: Martin Ågerup
martin@cepos.dk
Optaget d. 3. nov. 2021
Links:
KV21: https://cepos.dk/kv21/
Karsten Bo Larsen: https://cepos.dk/author-collection/karsten-bo-larsen/
Samfundstanker-Karsten Bo Larsen om velfærdsstatens fremtid: https://player.captivate.fm/episode/d0003f4f-0e8c-4614-886e-4fd442db816b

1 hr 13 min

Top Podcasts In Society & Culture