40 episodes

Dialogický podcast o veľkých existenciách života a sveta, v ktorom sme sa ocitli. Diskutujú Jaro (vedec) a Jakub (filozof)

Kvantum ide‪í‬ Kvantum ideí

  • Science
  • 5.0 • 3 Ratings

Dialogický podcast o veľkých existenciách života a sveta, v ktorom sme sa ocitli. Diskutujú Jaro (vedec) a Jakub (filozof)

  Entropia

  Entropia

  Čo je entropia? V čom je tento koncept neintuitívny na pochopenie ale stále nesmierne dôležitý? Prečo by muchy nelietali len v jednom rohu izby, ale zaplnia ju rovnomerne? Prečo sa kocka ľadu v pohári s teplejšou vodou roztopí a prečo pena na káve dlho nevydrží? Prečo starneme a prečo vlastne plynie čas len jedným smerom? Aj dnes s vedcom Jarom a filozofom Jakubom.----more----V rozhovore sme spomenuli alebo odporúčame:
  What is entropy? - Jeff Phillips (TED-ed), https://bit.ly/3eFj3gy
  Philosophy of Statistical Mechanics, 5. Irreversibility (SEP), https://stanford.io/3w7gEBp 
  Theodore Sider, Writing the Book of the World (2011), https://bit.ly/3hrQTHJ 
  The Dance of Life: Symmetry, Cells and How We Become Human (2021), https://bit.ly/3odZ6kn 
  ***
  Sú pre Teba naše diskusie kameňom v topánke? Udrž náš podcast pri živote podporou cez PATREON.com/kvantumidei alebo priamo na SK15 8360 5207 0042 0502 4979 🙏✌️

  • 58 min
  Existujú farby?

  Existujú farby?

  Je voda mokrá a je obloha modrá? Ak padne v lese strom a nie je nablízku nikto, kto by ho počul padať, spraví dopad stromu nejaký zvuk?----more---- Čo sú to tie tzv. sekundárne vlastnosti vecí, čo má s nimi etika a ako sa vzťahujú na emergenciu a supervenienciu? Ak dnes s vami a pre vás diskutujú fyzik Jaro a filozof Jakub.
  ***
  Sú pre Teba naše diskusie kameňom v topánke? Udrž náš podcast pri živote podporou cez PATREON.com/kvantumidei alebo priamo na SK15 8360 5207 0042 0502 4979 🙏✌️

  • 55 min
  Pokoj v duši

  Pokoj v duši

  Čo je duša? Mnohí trpia duševnými poruchami a patológiami ako úzkosť či depresia, ale čo je to tá duša, ktorá trpí a má byť uzdravená? Je duša nemenná a podobná abstraktným číslam a dokonalým matematickým vzťahom? Alebo je niečo, čo sa mení a vyvíja a rastie k plnej sebarealizácii? A prežije duša smrť tela?----more---- Aj dnes diskutujú vedec Jaro a filozof Jakub.
  ***
  Sú pre Teba naše diskusie kameňom v topánke? Udrž náš podcast pri živote podporou cez PATREON.com/kvantumidei alebo priamo na SK15 8360 5207 0042 0502 4979 🙏✌️

  • 57 min
  Chaos, poriadok a mozog

  Chaos, poriadok a mozog

  V hlave máme síce jeden mozog, ale delí sa na dve hemisféry, ktoré fungujú odlišne. Prečo sa pri vnímaní jednej realite vyvinul mozog takto dvojako? Je to preto, že svet sa dá rozdeliť na chaos a poriadok?----more---- O evolučne novších a starších častiach mozgu, aj o tom, ako mozog dokáže simulovať realitu sa rozprával Jaro s neurovedcom Petrom Jedličkom.
   
  V rozhovore sme spomenuli:
  nová teória vedomia M. Larkuma o kľúčovej úlohe pyramidálnych nervových buniek: https://bit.ly/31imrGM 
  Jordan Peterson o pravej a ľavej hemisfére (a o poriadku a chaose): https://bit.ly/3tW64fs 
  článok o prediktívnom kódovaní: https://bit.ly/3suMCGc 
  článok o rôznych stupňoch vedomia: https://bit.ly/2PcUNsd 
  ***
  Sú pre Teba naše diskusie kameňom v topánke? Udrž náš podcast pri živote podporou cez PATREON.com/kvantumidei alebo priamo na SK15 8360 5207 0042 0502 4979 🙏✌️

  • 49 min
  Extáza a mystika

  Extáza a mystika

  Je možné zažiť stav extázy aj bez drog a náboženstva? Čím sa tieto mystické zážitky vyznačujú a prečo pri nich najčastejšie ide o pocit zjednotenia, pokoja či akoby zabudnutia sa v prítomnom momente? Akým spôsobom táto transcedentná skúsenosť podľa naše ego? A je naše vnútorné ja vlastne nepriateľom či skôr spojencom? ----more----Aj dnes diskutujú vedec Jaro a filozof Jakub a aj táto diskusia je založená na článku, ktorý nájdete nižšie. V rozhovore sme spomenuli: 
  Nigel Warburton, "Dissolving the ego", Aeon, 2017: http://bit.ly/3v9FLE1
  ***
  Sú pre Teba naše diskusie kameňom v topánke? Udrž náš podcast pri živote podporou cez PATREON.com/kvantumidei alebo priamo na SK15 8360 5207 0042 0502 4979 🙏✌️

  • 56 min
  Počítačové hry a gamifikácia života

  Počítačové hry a gamifikácia života

  Sú počítačové hry dobré alebo zlé? V čom spočíva tzv. gamifikácia života a v ktorých oblastiach je dnes hlavne viditeľná? A čo nás vedia počítačové hry naučiť o svete, v ktorom žijeme? Aj dnes diskutujú vedec Jaro a filozof Jakub.----more----
  V rozhovore sme spomenuli:
  Pam Weintraub, "Gamified Life", Aeon, 2018: http://bit.ly/3suJ2eX
  Ed Lake, "Hunger games", Aeon, 2015: http://bit.ly/2ZR9rqO
  ***
  Sú pre Teba naše diskusie kameňom v topánke? Udrž náš podcast pri živote podporou cez PATREON.com/kvantumidei alebo priamo na SK15 8360 5207 0042 0502 4979 🙏✌️

  • 53 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Science

Listeners Also Subscribed To