6 episodes

Centre d’art contemporani que explora els usos ideològics i estètics de les imatges.

La Virreina Centre de la Imatge La Virreina Centre de la Imatge

  • Society & Culture

Centre d’art contemporani que explora els usos ideològics i estètics de les imatges.

  PUBER_PULSIÓ

  PUBER_PULSIÓ

  PUBER_PULSIÓ parla de com les pulsions que marquen l’adolescència —el desig sexual i el de destrucció— s’articulen en un context cultural en què gairebé res no és tabú i gairebé tot pot esdevenir mercaderia. Queda espai per a un imaginari juvenil genuïnament transgressor?

  Podcast d'Oriol Rosell vinculat a l'exposició "PUBER" de Tanit Plana (20.10.2020 – 21.02.2021)

  • 19 min
  PUBER_PULSIÓN

  PUBER_PULSIÓN

  PUBER_PULSIÓN habla de cómo las pulsiones que marcan la adolescencia —el deseo sexual y el de destrucción— se articulan en un contexto cul- tural en el que casi nada es tabú y casi todo puede convertirse en mercancía. ¿Queda espacio para un imaginario juvenil genuinamente transgresor?

  Podcast de Oriol Rosell vinculado a la exposición "PUBER" de Tanit Plana (20.10.2020 – 21.02.2021)

  • 19 min
  PUBER_EMOJI

  PUBER_EMOJI

  PUBER_EMOJI analitza com la vida púber s’esdevé entre el que passa en línia i el que passa fora de línia. Nadius digitals, els adolescents transiten d’un pla de realitat a l’altre amb una lleugeresa inusitada. Les xarxes i la vida formen part d’un mateix espai simbòlic: allà on es cons- titueix la socialització juvenil.

  Podcast d'Oriol Rosell vinculat a l'exposició "PUBER" de Tanit Plana (20.10.2020 – 21.02.2021)

  • 19 min
  PUBER_EMOJI

  PUBER_EMOJI

  PUBER_EMOJI analiza cómo la vida púber se desarrolla entre lo que sucede en línea y lo que sucede fuera de línea. Nativos digitales, los ado- lescentes transitan de un plano de realidad a otro con inusitada ligereza. Las redes y la vida forman parte de un mismo espacio simbólico: el lugar donde se constituye la socialización juvenil.

  Podcast de Oriol Rosell vinculado a la exposición "PUBER" de Tanit Plana (20.10.2020 – 21.02.2021)

  • 20 min
  PUBER_GENERACIÓ

  PUBER_GENERACIÓ

  PUBER_GENERACIÓ aborda la necessitat de repensar el concepte de generació a partir de la relació dels post-millenials amb un temps marcat per l'encavalcament entre el passat i el present. Una època, després de la fi de la història, en la qual el nou i el vell conviuen, se superposen i es reformulen mútuament sense parar.

  Podcast d'Oriol Rosell vinculat a l'exposició "PUBER" de Tanit Plana (20.10.2020 – 21.02.2021)

  • 19 min
  PUBER_GENERACIÓN

  PUBER_GENERACIÓN

  PUBER_GENERACIÓN aborda la necesidad de repensar el concepto de generación a partir de la relación de los posmilenistas con un tiempo marcado por el encabalgamiento entre pasado y presente. Una época, tras el fin de la historia, en la que lo nuevo y lo viejo conviven, se superponen y se reformulan mutuamente sin cesar.

  Podcast de Oriol Rosell vinculado a la exposición "PUBER" de Tanit Plana (20.10.2020 – 21.02.2021)

  • 19 min

Top Podcasts In Society & Culture