9 min

Mala Pîrê Stara Pîrê - Full Kurdish - 08 Kurdish Lessons Podcast

    • Language Learning

Mala Pîrê Stara Pîrê, çi ye?
Bar kirin çi ye?
Min bar kir kû?
Xaniyê min ê nû çawa ye? 

Mala Pîrê Stara Pîrê, çi ye?
Bar kirin çi ye?
Min bar kir kû?
Xaniyê min ê nû çawa ye? 

9 min