37 episodes

Ottoman History Podcast ama sadece Türkçe yani

Osmanlı Tarihi Ottoman History Podcast

  • History

Ottoman History Podcast ama sadece Türkçe yani

  Erken Modern Avrupa Oyunlarındaki Türk İmgesi

  Erken Modern Avrupa Oyunlarındaki Türk İmgesi

  Bölüm 460 Fatih Parlak Sunucu: Can Gümüş Erken modern dönemde Avrupa’nın oyun dünyası nasıldı? Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde üretilen bu oyunlarda Türkler nasıl temsil ediliyordu? Bu bölümde, Dr. Fatih Parlak ile bu sorular etrafında sohbet ediyoruz. Parlak’ın doktora tezi batılı kaynaklarda yer alan Türk imgesini durağan kabul eden ana akım yaklaşımları yeniden değerlendiriyor ve bu imgenin çok katmanlı ve çok yönlü olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Aynı zamanda, oyunları incelemenin açtığı yeni araştırma imkânlarını da tartışıyor. « Click for More »

  Cihan Harbinde Arap Toprakları ve Osmanlı-Türk Hatıratı

  Cihan Harbinde Arap Toprakları ve Osmanlı-Türk Hatıratı

  Bölüm 457 Selim Deringil Sunucu: Önder Eren Akgül Bu bölümde Selim Deringil ile, Birinci Dünya Savaşı sırasında Suriye vilayetlerinde bulunmuş dört Osmanlı-Türk yöneticisi ve entelektüeli, Ali Fuad Erden, Münevver Ayaşlı, Hüseyin Kazım Kadri ve Falih Rıfkı Atay’ın yazdıkları tanıklıklardan bölümler okuyarak Arap topraklarında Cihan Harbi’nin getirdiği muazzam siyasal ve toplumsal sarsıntıyı ve Osmanlı yönetici elitinin bu toprakları savaş süresince nasıl idare ettiğini konuştuk. Ayrıca erken Cumhuriyet devrinde bu deneyimin Osmanlı-Türk elitleri tarafından nasıl hatırlandığı ve aktarıldığı üzerinde durduk. « Click for More »

  Osmanlı Devleti'nde Salgın Hastalıklarla Mücadele

  Osmanlı Devleti'nde Salgın Hastalıklarla Mücadele

  Bölüm 454 İsmail Yaşayanlar Sunucu: Can Gümüş Hindistan'da endemik bir hastalık olan kolera, 19. yüzyılda nasıl bir pandemiye dönüştü? Osmanlı Devleti kolerayla nasıl tanıştı ve hangi yöntemleri kullanarak mücadele etti? Bu bölümde Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar ile Osmanlı Devleti'nde salgın hastalıkları konuşuyoruz. Tıp ve bakteriyolojide kaydedilen ilerlemelerin ve modern devlet pratiklerinin kamu sağlığı yaklaşımlarını nasıl dönüştürdüğünü tartışıyor; bu dönüşümlerin yöneten ile yönetilen arasında ne gibi gerilimlere yol açtığını değerlendiriyoruz. « Click for More »

  II. Abdülhamid Dönemi Alevi Algısı ve Siyaseti

  II. Abdülhamid Dönemi Alevi Algısı ve Siyaseti

  Bölüm 450 Yalçın Çakmak Sunucu Can Gümüş II. Abdülhamid Dönemi yönetim anlayışı, Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyıldan itibaren izlediği Alevi/Kızılbaş siyasetini nasıl dönüştürdü? II. Abdülhamid dönemi Alevi/Kızılbaş siyasetinin temel araçları nelerdi? Bu bölümde, Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Yalçın Çakmak ile “Sultan’ın Kızılbaşları: II. Abdülhamid Dönemi Alevi Algısı ve Siyaseti” başlıklı kitabı üzerine sohbet ediyoruz. II. Abdülhamid rejiminin kendi siyaset anlayışı ve araçları ile devletin genel Alevi politikası arasındaki paralellikleri ve değişimleri tartışıyoruz. « Click for More »

  Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler

  Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler

  Bölüm 447 Mehmet Kentel & Akif Yerlioğlu Sunucu: Can Gümüş Podcast'i indir Feed | iTunes | GooglePlay | SoundCloud Bu bölümde K. Mehmet Kentel ve Akif Ercihan Yerlioğlu ile İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler sergisi üzerine sohbet ediyoruz. Elyazmaları üzerinden Osmanlı toplumunda çok dillilik, gündelik hayat, tıp, evren ve zamanın bilgisi, toplumsal cinsiyet ve cinselliğin izlerini süren sergi odağında yazmalarla Osmanlı tarihyazımındaki yeni yaklaşımların ilişkisini değerlendiriyoruz. « Click for More »

  Osmanlı İstanbul'unda Evlilik ve Boşanma

  Osmanlı İstanbul'unda Evlilik ve Boşanma

  Bölüm 437 Leyla Kayhan Elbirlik Sunucu Can Gümüş Podcast'i indirFeed | iTunes | GooglePlay | SoundCloud Osmanlı'da çiftler nasıl evlenir, nasıl boşanırdı? Bu podcast'te Leyla Kayhan Elbirlik ile İstanbul Bab, Davud Paşa ve Ahi Çelebi mahkemelerinin 1755-1840 yıllarındaki kayıtlarını inceleyerek tamamladığı doktora araştırması odağında, Osmanlı İstanbul'unda evlilik ve boşanma davaları üzerine sohbet ediyoruz. Elbirlik'in araştırması, kadınların evlilik, boşanma ve mülkiyetle ilişkili konularda mahkemeleri aktif olarak kullandıklarını gösterirken, Osmanlı ailesinde ve toplumunda kadının rolüne dair yaygın kanıları da yeniden değerlendiriyor. « Click for More »

Top Podcasts In History

Listeners Also Subscribed To