32 min

Pennod 2: Llyfrau i blant Caru Darllen

    • Books

Carys Haf Glyn, awdur Criw'r Coed a'r Gwenyn Coll a Morgan Dafydd o wefan Sôn am Lyfra a Mari Siôn sy'n trafod llyfrau a llenyddiaeth plant.


Criw'r Coed a'r Gwenyn Coll – geiriau gan Carys Glyn, darluniau gan Ruth Jên (Y Lolfa)
Gwyliau Gwirion Fferm Cwm Cawdel (Gwasg Carreg Gwalch)
Ynyr yr Ysbryd – Rhian Cadwalader (Gwasg Carreg Gwalch)
Ffwlbart Ffred – Sioned Wyn Roberts (Atebol)
Ga’i Hanes Draig? Darluniau gan Jackie Morris (Graffeg)
Y Twrch Bach oedd am Wybod Pwy oedd Wedi Gwneud ar ei Ben – Werner Holzwarth (cyf. Bethan Gwanas) (Gomer)
Pawennau Mursen - Angharad Tomos (Y Lolfa)
Cyfres Corryn - Cyfrinach Betsan Morgan - Gwenno Hywyn (Gwasg Gomer)
Cyfres Cled - Sothach a Sglyfath - Angharad Tomos (Y Lolfa)
Taclus - Emily Gravett, cyf. Mari George (Rily)
Sw Sara Mai - Casia Wiliam (Y Lolfa)
Fy Llyfr Englynion – gol. Mererid Hopwood (Cyhoeddiadau Barddas)
Tomos Llygoden y Theatr a Chrechwen y Gath - Caryl Parry Jones a Craig Russell (Gwasg Carreg Gwalch)
Cyfres Trio - Manon Steffan Ros (Atebol)
Ble Mae Boc? Ar Goll yn y Chwedlau- Huw Aaron (Y Lolfa)

Mae ‘na wledd o lyfrau ar gael o’ch siop lyfrau leol. Archebwch dros y ffon neu ar-lein. #CefnogiSiopauLlyfrau

Carys Haf Glyn, awdur Criw'r Coed a'r Gwenyn Coll a Morgan Dafydd o wefan Sôn am Lyfra a Mari Siôn sy'n trafod llyfrau a llenyddiaeth plant.


Criw'r Coed a'r Gwenyn Coll – geiriau gan Carys Glyn, darluniau gan Ruth Jên (Y Lolfa)
Gwyliau Gwirion Fferm Cwm Cawdel (Gwasg Carreg Gwalch)
Ynyr yr Ysbryd – Rhian Cadwalader (Gwasg Carreg Gwalch)
Ffwlbart Ffred – Sioned Wyn Roberts (Atebol)
Ga’i Hanes Draig? Darluniau gan Jackie Morris (Graffeg)
Y Twrch Bach oedd am Wybod Pwy oedd Wedi Gwneud ar ei Ben – Werner Holzwarth (cyf. Bethan Gwanas) (Gomer)
Pawennau Mursen - Angharad Tomos (Y Lolfa)
Cyfres Corryn - Cyfrinach Betsan Morgan - Gwenno Hywyn (Gwasg Gomer)
Cyfres Cled - Sothach a Sglyfath - Angharad Tomos (Y Lolfa)
Taclus - Emily Gravett, cyf. Mari George (Rily)
Sw Sara Mai - Casia Wiliam (Y Lolfa)
Fy Llyfr Englynion – gol. Mererid Hopwood (Cyhoeddiadau Barddas)
Tomos Llygoden y Theatr a Chrechwen y Gath - Caryl Parry Jones a Craig Russell (Gwasg Carreg Gwalch)
Cyfres Trio - Manon Steffan Ros (Atebol)
Ble Mae Boc? Ar Goll yn y Chwedlau- Huw Aaron (Y Lolfa)

Mae ‘na wledd o lyfrau ar gael o’ch siop lyfrau leol. Archebwch dros y ffon neu ar-lein. #CefnogiSiopauLlyfrau

32 min