18 episodes

Dyma bodlediad newydd sbon JOMEC Cymraeg gan dîm Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd.

Yn y gyfres yma fe fydd myfyrwyr a thîm dysgu JOMEC yn edrych ar bob agwedd o newyddiaduraeth a chyfathrebu yng Nghymru. Ym mhob podlediad bydd un o’n myfyrwyr yn sgwrsio gyda rhywun sy’n gweithio yn y maes - o gyngor gyrfa i holi barn am bynciau llosg y dydd.

Pod Jomec Cymraeg Jomec Cymraeg

  • Arts
  • 5.0 • 1 Rating

Dyma bodlediad newydd sbon JOMEC Cymraeg gan dîm Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd.

Yn y gyfres yma fe fydd myfyrwyr a thîm dysgu JOMEC yn edrych ar bob agwedd o newyddiaduraeth a chyfathrebu yng Nghymru. Ym mhob podlediad bydd un o’n myfyrwyr yn sgwrsio gyda rhywun sy’n gweithio yn y maes - o gyngor gyrfa i holi barn am bynciau llosg y dydd.

  Pod Jomec Cymraeg 16 Carwyn Jones

  Pod Jomec Cymraeg 16 Carwyn Jones

  Yn y bennod hon Gruff Edwards a Lois Campbell sy’n holi cyn Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

  Yn aelod seneddol i'r Blaid Lafur ym mhae Caerdydd ers 1999, mae Carwyn Jones wedi penderfynu peidio sefyll yn etholiad Cymru fis nesaf.

  I gyd fynd gyda'n modiwl 'Cymru: Y Senedd, Y Straeon a’r Spin', dyma Lois a Gruff yn trafod y tirlun gwleidyddol a chyfryngol gydag un o ffigyrau mwyaf blaenllaw yn hanes gwleidyddiaeth Cymru.

  • 21 min
  Pod Jomec Cymraeg 18 Catrin Heledd

  Pod Jomec Cymraeg 18 Catrin Heledd

  Yn y bennod hon, Elen Hall sy’n astudio Cymraeg a Newyddiaduraeth sy’n holi’r newyddiadurwraig a chyflwynydd chwaraeon Catrin Heledd. Ar ôl gwneud cwrs ôl-radd Darlledu yn JOMEC aeth Catrin i weithio gyda BBC Cymru. Erbyn hyn ma’ ganddi bron i ugain mlynedd o brofiad yn gohebu ar y radio a theledu, gan gynnwys rhaglen Scrum V. Ond heddiw, ein tro ni yw e i ofyn y cwestiynau iddi hi.

  • 33 min
  Pod Jomec Cymraeg 17 Aled ap Dafydd

  Pod Jomec Cymraeg 17 Aled ap Dafydd

  Yn y bennod hon Lowri Powell a Steffan Leonard sy'n holi Aled ap Dafydd.

  Aled yw cyfarwyddwr strategaeth wleidyddol a materion allanol Plaid Cymru. Cyn hynny roedd Aled yn gweithio i'r BBC am dros 20 mlynedd, yn gyntaf fel gohebydd Chwaraeon ac yna ohebydd gwleidyddol, ac felly mae fe'n ddelfrydol i drafod y perthynas rhwng y byd gwleidyddol a'r cyfryngau yng Nghymru gyda myfyrwyr JOMEC.

  • 29 min
  Pod Jomec Cymraeg 15 Gwyn Loader

  Pod Jomec Cymraeg 15 Gwyn Loader

  Yn y bennod hon Tirion Davies a Rhodri Davies sy’n holi'r newyddiadurwr Gwyn Loader. Gwyn yw prif ohebydd rhaglen Newyddion S4C. Cyn hynny roedd e’n gweithio i’r Byd ar Bedwar yn gohebu o rai o wledydd perygla’r byd. Dyma Gwyn yn rhannu ei brofiadau o weithio o dan amgylchiadau heriol gyda myfyrwyr JOMEC Cymraeg.

  • 31 min
  Pod Jomec Cymraeg 14 Jessica Davies

  Pod Jomec Cymraeg 14 Jessica Davies

  Yn y bennod hon mae Jessica Davies, cyflwynydd, model a dylanwadwr cyfryngau cymdeithasol yn sgwrsio gyda Molly Sedgemore, myfyrwraig Newyddiaduraeth a Chyfathrebu.

  • 16 min
  Pod Jomec Cymraeg 13 Guto Harri

  Pod Jomec Cymraeg 13 Guto Harri

  Yn y rhifyn yma, y newyddiadurwr, cyflwynydd a sylwebydd gwleidyddol Guto Harri sy’n ymuno â Lois Campbell, myfyrwraig Cymraeg a Newyddiaduraeth.

  • 27 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Arts