35 episodes

Podcast about the Wales International football team

Podcast Pêl-droed Russell Todd

  • Sport
  • 4.9 • 27 Ratings

Podcast about the Wales International football team

  Ep.128 – In conversation with | Mewn trafodaeth â Dave Smallman

  Ep.128 – In conversation with | Mewn trafodaeth â Dave Smallman

  Back in early 2022 we put out a Patreon only epsiode in which we chatted with former Wrexham and Everton striker Dave Smallman who won seven caps for Wales.  Dave chats about how his ascent to the Wrexham first team at the age of only 20, the club’s famous FA Cup runs and successful u23 caps helped alert Dave Bowen to his promise. But upon arriving at Wrexham General station to sign as a 16 year old, nerves almost got the better of him.  Although he won only seven caps, Dave figured in two of the greatest wins in Wales’s history: the famous 2-1 win in Hungary’s Nep Stadium in April 1975; and the 1-0 win over Austria at The Racecourse in November that year. But Dave explains why he was the only Welsh person inside The Racecourse that night not to celebrate Arfon Griffiths’ winner which secured the only time Wales has topped a qualifying group.    ___________________  Yng nghynnar yn nôl yn 2022 fe wnaethom ni ryddhau epsiod ar Patreon yn yr hyn y wnaethom ni sgyrsio â chyn-flaenwr i Wrecsam ac Everton, Dave Smallman, a ennillod saith o gapiau i Gymru.  Mae Dave yn sôn am sut dynnwyd sylw Dave Bowen i’w addewid wedi iddo esgyn i’r tîm cyntaf Wrecsam pan oedd yn 20 oed yn unig, o achos rhediadau enwog y clwb yn y Cwpan FA a chapiau o dan 23 oed llwyddiannus. Ond pan gyrhaeddodd y llanc 16 oed orsaf Wrecsam Gyffredinol i lofnodi i’r clwb, cafodd bron ei orau gan ei nerfau.  Er ennillodd saith cap yn unig chwaraeodd Dave mewn dau o fuddugoliaethau mwyaf mewn hanes Cymru, y ddwy ym 1975: y fuddugoliaeth 2-1 yn Stadiwm Nep yn Hwngari; a’r fuddugoliaeth 1-0 dros Awstria yn y Cae Râs. Ond mae Dave yn egluro pan oedd e’r unig Cymro neu Gymraes tu fewn y Cae Râs y noson honno i fethu dathlu gôl ennill Arfon Griffiths a sicrheuodd am y tro unig safle ar frig grwp rhagborofol i Gymru.

  • 58 min
  Ep.149 – World Cup preview (pt.2) | Rhagolwg Cwpan y Byd (rh.2)

  Ep.149 – World Cup preview (pt.2) | Rhagolwg Cwpan y Byd (rh.2)

  Leon, Rich and Russell continue their preview of the World Cup.  Mae Leon, Rich a Russell yn parhau eu rhagolwg o Gwpan y Byd.

  https://soundcloud.com/podcast_peldroed/world-cup-preview-pt2-rhagolwg-cwpan-y-byd-rh2?si=de1577be62814ea189cd8de46eeee0e1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

  • 30 min
  Ep.142: Nations League review | Arolygiad Cynghrair y Cenedloedd

  Ep.142: Nations League review | Arolygiad Cynghrair y Cenedloedd

  Leon, Gareth and Russell review the June Nations League programme: who enhanced their reputation and stake for a seat to Qatar; who did their chances harm; the likelihood of avoiding relegation from tier A of the Nations League.  Mae Leon, Gareth a Russell yn arolygu rhaglen Cynghrair y Cenedloedd mis Mehefin: pwy wellodd eu henwau a chyfle am sedd i Qatar; pwy wnaeth ddrwg i'w siawnsau; y tebygolrwydd o osgoi diraddiad o haen A Cynghrair y Cenedloedd.  Images | Lluniau: Tim Hartley

  • 1 hr 8 min
  Ep.141 - Spelling Wales with a Q again

  Ep.141 - Spelling Wales with a Q again

  In 1958 Wales snuck in through the back door to reach its maiden World Cup. 64 years later Russell, Leon and Huw revel in Wales striding in through the front door for Qatar.  Ym 1958 sleifiodd Cymru trwy'r drws cefn er mwyn cyrraedd ei Chwpan y Byd cyntaf. 64 mlynedd pellach mae Russell Leon a Huw yn ymhyfrydu mewn Cymru yn brasgamu trwy ddrws ffrwnt Qatar.

  • 57 min
  Ukraine World Cup preview

  Ukraine World Cup preview

  Huw, Gareth and Russell look ahead to one of, if not, the biggest fixture in Welsh footballing history with Ukraine confirmed as the play-off opponents after they triumphed 3-1 at Hampden Park. They also look back at an encouraging display in Wroclaw in the opening 2022 Nations League fixture versus Poland, with Wes Burns on his debut and Dylan Levitt in particular catching the eye.  Mae Huw, Gareth a Russell yn edrych ymlaen at un o'r gemau mwyaf, efallai y mwyaf, mewn hanes pêl-droed Cymru gydag Wcráin yn cadarnhau eu hunain i'n gwrthwynebu ni wedi iddynt ennill 3-1 ym Mahrc Hampden. Hefyd maen nhw'n edrych yn ôl at ymdrech calonogol yn Wroclaw yng ngêm agorol Cynghrair y Cenedloedd 2022 yn erbyn Gwlad Pwyl, gyda Wes Burns ar achlysur ei gap gyntaf a Dylan Levitt yn arbennig dal y llygad.

  • 43 min
  Dyrchafwn 'da'n gilydd - Cais Dinas Diwylliant #Wrecsam2025

  Dyrchafwn 'da'n gilydd - Cais Dinas Diwylliant #Wrecsam2025

  Yn y rhifyn Cymraeg arbennig er gefnogaeth cais Dinas Diwylliant #Wrecsam2025 mae sawl o bobl yn mynegi pam mae pêl-droed mor arbennig i Wrecsam a gogledd-ddwyrain Cymru, ac annog Y Wal Goch i ddod wrth gefn y gais ar ran Cymru oll.  Mae siaradwyr yn cynnwys Craig Colville a Morgan Thomas o dîm y gais; bard a llysgennad #Wrecsam2025 Evrah Rose (yn Saesneg); chwaraewr CPD Wrecsam AFC a Chymru o dan 17 Lili Jones; a nifer o aelodau'r Wal Goch ledled Cymru.  Ymwelwch â www.wrecsam2025.com am ragor o fanylion.  Cerddoriaeth:  Kidsmoke - And Mine Alone: https://www.youtube.com/watch?v=zVynpCVR31k  The Barry Horns – This Is Wales: https://www.youtube.com/watch?v=wq0li5s6G8w

  • 33 min

Customer Reviews

4.9 out of 5
27 Ratings

27 Ratings

Dhc3333 ,

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

‘Does anyone remember Sorba Thomas??’ deserved way more laughs😂

Keep it up gents 👍
Squeezing a bit more Cymru leagues content in would be grand too

Buzz Boncath ,

The Daddy of Welsh Football podcasts

There are numerous Welsh football podcasts these days, but these boys are the pioneers, the original & still the best. If you like Welsh football & follow our national teams, is difficult to beat these podcasts, which are produced by extremely knowledgable Welsh fans of long-standing. They always stay just the accessible side of geekery!
Highly recommended!

Ycymrojoe ,

It's all coming back to me now...

Great podcast for all things Welsh football and for those who will remember Roger Freestone is (or who are intrigued to find out!).

Back before #TogetherStronger became a hashtag, the trials and tribulations of the Welsh national football team over the years were enough to put off the even the most ardent fan. But we kept the faith - because despite the Bodin miss and other painful setbacks, we loved every minute of it (well almost!)

This podcast is a labour of love from passionate fans who clearly know their stuff about Y Dreigiau Goch. Very nostaglic, great listen!

Top Podcasts In Sport

The Rest Is Football
Goalhanger Podcasts
Football Weekly
The Guardian
The Overlap with Gary Neville
Sky Bet
Stick to Football
The Overlap
The Totally Football Show with James Richardson
The Athletic
Football Daily
BBC Radio 5 Live