5 min

Radio 4#: Sứ mệnh quốc gia và 30 điểm Tifosi Radio

    • Business News

Hotgirl "trứng rán cần mỡ" từng chê bai bóng gió rằng" “thà học ngu mà làm ra tiền còn hơn thi 30 điểm không kiếm được đồng nào"...Trong những giờ phút đại dịch, những con người "ba mươi điểm" đó đang trở thành niềm hy vọng của cả quốc gia. Trong số họ, có rất nhiều người đã nhiều ngày tháng qua không ngơi nghỉ, có nhiều người trực chiến tham gia nhiều giai đoạn đại dịch khác nhau ở Việt Nam.Học giỏi để làm gì? Ba mươi điểm để làm gì?

Hotgirl "trứng rán cần mỡ" từng chê bai bóng gió rằng" “thà học ngu mà làm ra tiền còn hơn thi 30 điểm không kiếm được đồng nào"...Trong những giờ phút đại dịch, những con người "ba mươi điểm" đó đang trở thành niềm hy vọng của cả quốc gia. Trong số họ, có rất nhiều người đã nhiều ngày tháng qua không ngơi nghỉ, có nhiều người trực chiến tham gia nhiều giai đoạn đại dịch khác nhau ở Việt Nam.Học giỏi để làm gì? Ba mươi điểm để làm gì?

5 min

Top Podcasts In Business News