49 episodes

Movie reviews, news and discussion

Rusty Talks: Rusty Talks Podcasts Rusty Talks

  • TV & Film

Movie reviews, news and discussion

  • video
  Avengers: Infinity War - Spoilercast/review

  Avengers: Infinity War - Spoilercast/review

  Avengers: Infinity War - Full spoilers review & discussion

  SoundCloud: http://bit.ly/2jnyUmN

  Podcast #1: https://youtu.be/gbsWMKqts_o
  Podcast #2: https://youtu.be/aeAx2kRB3UM
  Podcast #3: https://youtu.be/785vjeEWLFI
  Podcast #4: https://youtu.be/kbmhgpYj_Hw

  Black Panther Movie Review: https://youtu.be/waIvD49w_PQ
  A Quiet Place Movie Review: https://youtu.be/TEBPTt7GqXE

  Follow Dadko:

  Instagram: https://www.instagram.com/dadko/
  Twitter: https://twitter.com/dadko1


  Follow me on social and subscribe~!!!


  Subscribe: http://bit.ly/2Bg5elz
  Rusty Talks on Facebook: https://www.facebook.com/RustyTalks
  Twitter: https://twitter.com/Rusty_Ryan7
  Instagram: https://www.instagram.com/rusty_talks/
  Soundcloud: https://soundcloud.com/rustytalks

  • 1 hr 20 min
  • video
  Avengers: Endgame - Rusty Talks Spoilercast

  Avengers: Endgame - Rusty Talks Spoilercast

  #RustyTalks #AvengersEndgame #Spoilercast

  Манай Podcast, review болон бусад контентуудыг дараах холбоосуудаар орж үзэж, сонсох боломжтой:

  ►YOUTUBE https://bit.ly/RustyTalksYouTube
  ►FACEBOOK https://fb.com/RustyTalks
  ►GAME OF THRONES https://fb.com/GameOfThronesFansMongolia
  ►ANIMANGA PODCAST http://bit.ly/AnimangaPodcast
  ►APPLE PODCASTS https://apple.co/2Ek4E7J
  ►CHAPTELLY https://fb.com/Chaptelly
  ►M+ https://mplus.mn/@rusty_talks
  ►Dolgion bit.ly/DolgionRusty
  ►DC TALKS bit.ly/DCTalksDolgion
  ►TWITTER @rusty_ryan7
  ►INSTAGRAM @rustyryan7, @GameOfThronesMongolia

  ►E-mail: rustytalks7@gmail.com

  Follow Kish:

  ►INSTAGRAM @khish22, @kish_comic

  • 2 hrs 1 min
  • video
  Mongolian Connection - Rusty Talks Movie Review

  Mongolian Connection - Rusty Talks Movie Review

  #RustyTalks #MovieReview #MongolianConnection

  Манай Podcast, review-уудыг Apple Podcasts болон YouTube дээр сонсох боломжтой.

  ►YOUTUBE https://bit.ly/RustyTalksYouTube
  ►FACEBOOK https://fb.com/RustyTalks
  ►TWITTER @rusty_ryan7
  ►INSTAGRAM @rustyryan7, @rusty_talks
  ►SOUNDCLOUD https://soundcloud.com/rustytalks

  Follow Dadko:

  ►INSTAGRAM @dadko
  ►TWITTER @dadko47

  Follow Tsengel:
  ►INSTAGRAM @munxtsengel

  Podcast #1: https://youtu.be/gbsWMKqts_o
  Podcast #2: https://youtu.be/aeAx2kRB3UM
  Podcast #3: https://youtu.be/785vjeEWLFI
  Podcast #4: https://youtu.be/kbmhgpYj_Hw
  Podcast #5: https://youtu.be/FzplpGlQ-48
  Podcast #6: https://youtu.be/0BC0TTji7rw
  Podcast #8: https://youtu.be/IPIhZ61379U
  Podcast #9: https://youtu.be/grWe9-3iu8k
  Podcast #10: https://youtu.be/-Fl6RicOfoU
  Podcast #11: https://youtu.be/pwXhUAJ8lm0
  Podcast #12: https://youtu.be/IvkJODFP6ZU
  Podcast #13: https://youtu.be/wNpVEbMEyX8
  Podcast #14: https://youtu.be/6l_9Yj_u-Xg
  Podcast #15: https://youtu.be/oLUSwnSM7ro
  Podcast #16: https://youtu.be/QYCQiCXrucI
  Podcast #17: https://youtu.be/SaDSdGFPqiM
  Podcast #18: https://youtu.be/QcImWAoYrWE
  Podcast #19: https://youtu.be/z-laM24wy8E
  Podcast #20: https://youtu.be/DWo23Wq-SnQ
  Podcast #21: https://youtu.be/Q_1aLKaJ9sc

  Ant-Man and the Wast Spoilercast: https://youtu.be/q1pinbLWaqQ
  Avengers Spoilercast: https://youtu.be/VOeIhrWf02M
  Mission: Impossible - Fallout Spiolercast: https://youtu.be/m5095VRQpM4
  Venom Spoilercast: https://youtu.be/JdYzSKD_R7s

  Black Panther Movie Review: https://youtu.be/waIvD49w_PQ
  A Quiet Place Movie Review: https://youtu.be/TEBPTt7GqXE
  Love, Simon Movie Review: https://youtu.be/y5ByrkSy3-Q
  Thoroughbreds Movie Review: https://youtu.be/MVvJXuMiB7M
  Ingrid Goes West Movie Review: https://youtu.be/5EZLrzfonus
  First Man Movie Review: https://youtu.be/HF4rip02ES4

  • 1 hr 34 min
  • video
  Rusty Talks Podcast #43 - Game of Thrones, Avengers, Joker + Монголын кино урлаг

  Rusty Talks Podcast #43 - Game of Thrones, Avengers, Joker + Монголын кино урлаг

  #RustyTalks #AvengersEndgame #GameOfThrones

  Манай Podcast, review болон бусад контентуудыг дараах холбоосуудаар орж үзэж, сонсох боломжтой:

  ►YOUTUBE https://bit.ly/RustyTalksYouTube
  ►FACEBOOK https://fb.com/RustyTalks
  ►GAME OF THRONES https://fb.com/OfficialGOTMongolia
  ►ANIMANGA PODCAST http://bit.ly/AnimangaPodcast
  ►APPLE PODCASTS https://apple.co/2Ek4E7J
  ►M+ https://mplus.mn/@rusty_talks
  ►Dolgion bit.ly/DolgionRusty
  ►DC TALKS bit.ly/DCTalksDolgion
  ►TWITTER @rusty_ryan7
  ►INSTAGRAM @rustyryan7, @GameOfThronesMongolia

  ►E-mail: rustytalks7@gmail.com

  Follow Tsengel:

  ►INSTAGRAM @munxtsengel

  • 3 hrs 22 min
  • video
  Од ба Гэгээ/They Sing Up on the Hill - Rusty Talks Movie Review

  Од ба Гэгээ/They Sing Up on the Hill - Rusty Talks Movie Review

  #RustyTalks #Review #TheySingUpOnTheHill

  Манай Podcast, review-уудыг Apple Podcasts болон YouTube дээр сонсох боломжтой.

  "Rusty Talks Podcasts" on Apple Podcasts

  ►YOUTUBE https://bit.ly/RustyTalksYouTube
  ►FACEBOOK https://fb.com/RustyTalks
  ►TWITTER @rusty_ryan7
  ►INSTAGRAM @rustyryan7, @rusty_talks
  ►SOUNDCLOUD https://soundcloud.com/rustytalks

  Follow Dadko:

  ►INSTAGRAM @dadko
  ►TWITTER @dadko47

  Podcast #1: https://youtu.be/gbsWMKqts_o
  Podcast #2: https://youtu.be/aeAx2kRB3UM
  Podcast #3: https://youtu.be/785vjeEWLFI
  Podcast #4: https://youtu.be/kbmhgpYj_Hw
  Podcast #5: https://youtu.be/FzplpGlQ-48
  Podcast #6: https://youtu.be/0BC0TTji7rw
  Podcast #8: https://youtu.be/IPIhZ61379U
  Podcast #9: https://youtu.be/grWe9-3iu8k
  Podcast #10: https://youtu.be/-Fl6RicOfoU
  Podcast #11: https://youtu.be/pwXhUAJ8lm0
  Podcast #12: https://youtu.be/IvkJODFP6ZU
  Podcast #13: https://youtu.be/wNpVEbMEyX8
  Podcast #14: https://youtu.be/6l_9Yj_u-Xg
  Podcast #15: https://youtu.be/oLUSwnSM7ro
  Podcast #16: https://youtu.be/QYCQiCXrucI
  Podcast #17: https://youtu.be/SaDSdGFPqiM
  Podcast #18: https://youtu.be/QcImWAoYrWE
  Podcast #19: https://youtu.be/z-laM24wy8E
  Podcast #20: https://youtu.be/DWo23Wq-SnQ
  Podcast #21: https://youtu.be/Q_1aLKaJ9sc
  Podcast #22: https://youtu.be/37fPy_92hmY

  Ant-Man and the Wast Spoilercast: https://youtu.be/q1pinbLWaqQ
  Avengers Spoilercast: https://youtu.be/VOeIhrWf02M
  Mission: Impossible - Fallout Spiolercast: https://youtu.be/m5095VRQpM4
  Venom Spoilercast: https://youtu.be/JdYzSKD_R7s

  UBIFF Special Report: https://youtu.be/e5B_sSbgH_k

  Black Panther Movie Review: https://youtu.be/waIvD49w_PQ
  A Quiet Place Movie Review: https://youtu.be/TEBPTt7GqXE
  Love, Simon Movie Review: https://youtu.be/y5ByrkSy3-Q
  Thoroughbreds Movie Review: https://youtu.be/MVvJXuMiB7M
  Ingrid Goes West Movie Review: https://youtu.be/5EZLrzfonus
  First Man Movie Review: https://youtu.be/HF4rip02ES4
  Mongolian Connection Movie Review: https://youtu.be/DgtsxJUmXdY

  • 59 min
  • video
  Animanga Podcast - Episode 01 - Latest One Piece, News and Introduction!

  Animanga Podcast - Episode 01 - Latest One Piece, News and Introduction!

  Animanga Podcast нь Анимэ, Манга сонирхогч, сонирхож эхэлж буй бүх насний сонсогчиддоо зориулан Rusty Creative-ээс гаргаж буй аудио подкаст нэвтрүүлэг юм.

  Манай Podcast-ыг Apple Podcasts, M+ болон YouTube дээр сонсох боломжтой.

  ►ANIMANGA PODCAST http://bit.ly/AnimangaPodcast
  ►YOUTUBE https://bit.ly/RustyTalksYouTube
  ►FACEBOOK https://fb.com/RustyTalks
  ►GAME OF THRONES https://fb.com/OfficialGOTMongolia
  ►TWITTER @rusty_ryan7
  ►INSTAGRAM @rustyryan7, @GameOfThronesMongolia
  ►APPLE PODCASTS https://apple.co/2Ek4E7J
  ►M+ https://mplus.mn/@rusty_talks
  ►Dolgion bit.ly/DolgionRusty
  ►DC TALKS

  ►E-mail: TheAnimangaPodcast@gmail.com


  ►Хөтлөгчид

  Dadko
  ►INSTAGRAM: @dadko

  Bat-Amgalan
  ►TWITTER: @btmgln

  Шинэ дугаар 7 хоног бүрийн бүтэнсайн өдөр цацагдаж байх бөгөөд дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ:

  ►7 хоног бүрийн шинэ содон мэдээ, мэдээлэл

  ►Тухайн 7 хоногтоо гарсан Аниме, Манга-ны шинэ ангийн задаргаа, анализ мөн онолууд, prediction ярилцах

  ►One Piece, Naruto, Dragon Ball гэх мэт алдартай цувралуудаас нэг өдөр сонгон авч яриа өрнүүлэх

  ►Гараад дууссан Манга, Анимэ сонгон авч сонирхолтой хэлэлцүүлэг өрнүүлэх

  Үүнээс гадна дугаар болгон сонирхолтой, хөгжилтэй уур амьсгалтай, мэдээллээр дүүрэн байх бөгөөд сонсогчдийн асуултуудад үргэлж нээлттэй байх учраас та бүхэн ярилцах сэдэв, асуултуудаа манай хаягаар илгээж байгаарай.

  Холбогдох хаяг: TheAnimangaPodcast@gmail.com
  Утас: 80207035

  • 1 hr 29 min

Top Podcasts In TV & Film

Listeners Also Subscribed To