12 episodes

Subscribe for all the latest podcasts from Scottish Book Trust.

Scottish Book Trust Podcasts Scottish Book Trust

  • Arts
  • 5.0 • 1 Rating

Subscribe for all the latest podcasts from Scottish Book Trust.

  Your Stories: Scotland's Stories from the Western Isles (English)

  Your Stories: Scotland's Stories from the Western Isles (English)

  In the final episode of our Your Stories: Scotland's Stories podcast, Rachel Kennedy accompanies library van driver, Dòmhnall Ewan Morrison, and meets some of the Uist community. The stories featured were shared as part of our Community Campfires residencies earlier this year.

  Podcast produced by Rachel Kennedy in partnership with Western Isles Libraries. Music by Zakhar Valaha.

  This series is supported by the Year of Scotland's Stories.

  Visit scottishbooktrust.com/podcast for more information and a full transcript.

  • 28 min
  Your Stories: Scotland's Stories from the Western Isles (Gaelic)

  Your Stories: Scotland's Stories from the Western Isles (Gaelic)

  Thig còmhla rinn gu na h-Eileanan Siar airson am pàirt mu dheireadh de: Ur Sgeulachdan – pod-craolaidh Sgeulachdan na h-Alba. Tha sinn a’ craoladh na sgeulachdan a chruinnich sinn nuair a chuir sinn seachad seachdain a’ tadhal air Bàgh a’ Chaisteil, Uibhist a Deas, Beinn a’ Bhadhla agus Beàrnaraigh mar phàirt de phòiseact shònraichte – Teine Campaichean Coimhearsnachd.

  Chaidh am pod-craolaidh seo a riochdachadh le Raonaid Cheanadach ann an co-bhonn le Seirbheis Leabharlann Chomhairle nan Eilean Siar. Ceòl le Zakhar Valaha.

  Visit scottishbooktrust.com/podcast for more information and a full transcript.

  • 21 min
  Your Stories: Scotland's Stories from Fife

  Your Stories: Scotland's Stories from Fife

  Visit Fife with us in the third episode of our Your Stories: Scotland's Stories podcast.

  During our Community Campfires residencies earlier this year, we spent the week at the Jennie Lee Library in Lochgelly, and two care homes in the region as well as Lochgelly Bowling Club.

  Podcast produced by Chris Dooks in partnership with ONFife. Music by Zakhar Valaha.

  This series is supported by the Year of Scotland's Stories.

  Visit scottishbooktrust.com/podcast for more information and a full transcript.

  • 18 min
  Your Stories: Scotland's Stories from Inverclyde

  Your Stories: Scotland's Stories from Inverclyde

  Come with us to Inverclyde for the second episode of our Your Stories: Scotland's Stories podcast.

  We're sharing the stories we collected during our week based at Port Glasgow Library and Clune Park Resource Centre. We visited Inverclyde as part of our Community Campfires residencies earlier this year.

  Podcast produced by Chris Dooks in partnership with Inverclyde Libraries. Music by Zakhar Valaha.

  This series is supported by the Year of Scotland's Stories.

  Visit scottishbooktrust.com/podcast for more information and a full transcript.

  • 20 min
  Your Stories: Scotland's Stories from North Ayrshire

  Your Stories: Scotland's Stories from North Ayrshire

  We're visiting North Ayrshire for the first episode of our Your Stories: Scotland's Stories podcast.

  During our Community Campfires residencies earlier this year, Scottish Book Trust spent the week at Garnock Valley and Irvine, asking the communities if they had a story to share.

  Podcast produced by Chris Dooks in partnership with North Ayrshire Libraries. Music by Zakhar Valaha.

  This series is supported by the Year of Scotland's Stories.

  Visit scottishbooktrust.com/podcast for more information and a full transcript.

  • 23 min
  Introducing Your Stories: Scotland's Stories

  Introducing Your Stories: Scotland's Stories

  Introducing our new podcast series, Your Stories: Scotland's Stories!

  Each episode, you'll hear from people all over Scotland and all walks of life. From a Mobile Library driver in Uist, to a Mona Lisa mural in North Ayrshire.

  We collected the stories in Inverclyde, Fife, North Ayrshire and The Western Isles, during Scottish Book Trust's Community Campfires residencies as part of Scotland's Year of Stories 2022.

  Visit scottishbooktrust.com/podcast for more information and a full transcript. We hope you'll join us!

  • 1 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Arts

Somethin:Else Creative Studio
Jessie Ware
BBC Radio 4
Tommy Banks
Ebony Francis & Emma Thatcher
Podmasters