2 episodes

The Insole Court Podcast explores the rich history of Insole Court, the Insole family and it's transformation from a derelict building to a much-loved community and heritage destination.

Mae'r Podlediad Cwrt Insole yn archwilio hanes cyfoethog Cwrt Insole, y teulu Insole a'i drawsffurfiad o adeilad wedi mynd â'i ben iddo i'r lleoliad cymunedol a threftadaeth tra hoff.

The Insole Court Podcast | Y Podlediad Cwrt Insole Insole Court | Cwrt Insole

  • History
  • 5.0 • 1 Rating

The Insole Court Podcast explores the rich history of Insole Court, the Insole family and it's transformation from a derelict building to a much-loved community and heritage destination.

Mae'r Podlediad Cwrt Insole yn archwilio hanes cyfoethog Cwrt Insole, y teulu Insole a'i drawsffurfiad o adeilad wedi mynd â'i ben iddo i'r lleoliad cymunedol a threftadaeth tra hoff.

  This House Is A Stage | Mae'r Tŷ Hwn Yn Llwyfan

  This House Is A Stage | Mae'r Tŷ Hwn Yn Llwyfan

  In this episode Insole Court director Gray Hill chats with Mark Woods and Mike Gardom from Hotrod Creations about 'This House Is A Stage', an experiential walk-through audio drama that brings local history to life in the form of a dramatic rendition of the rise and the fall of the Insole Family:

  from George first arriving in Cardiff from Worcester; financial difficulties; riches from coal; war; and what came to see the family eventually vacate Insole Court.

  More information about This House Is A Stage is here: https://www.insolecourt.org/whats-on/this-house-is-a-stage
  _____________________________

  Yn y rhifyn hwn mae cyfarwyddwr Cwrt Insole Gray Hill yn sgyrsio â Mark Woods a Mike Gardom o Hot Rod Creations am 'Mae'r Tŷ Hwn yn Llwyfan', drama sain cerdded drwy brofiad sy'n dod â hanes lleol yn fyw ar ffurf darlun dramatig o'r cynnydd a chwymp Teulu Insole:

  o gyrhaeddiad cyntaf George yng Nghaerdydd o Gaerwrangon; anhawsterau ariannol; cyfoeth trwy lo; rhyfel; a beth achosodd ymadawiad o'r diwedd y teulu o Gwrt Insole.

  Dyma ragor o wybodaeth am Mae'r Tŷ Hwn yn Llwyfan: https://www.insolecourt.org/cy/whats-on/this-house-is-a-stage-1

  Music | Cerddoriaeth:
  Scott Holmes - 'New Beginnings'
  Jack Hylton and his Orchestra - 'Let Me Dream In Your Arms Again
  ______________________________

  Produced by | Cynhyrchwyd gan: Russell Todd - www.russelltodd.cymru

  • 1 hr 1 min
  Open Doors at Insole Court | Drysau Agored yng Nghwrt Insole (Cadw)

  Open Doors at Insole Court | Drysau Agored yng Nghwrt Insole (Cadw)

  Marking Cadw's Open Doors campaign, the first ever episode of the Insole Court Podcast sees director Gray Hill be joined by Vanessa Cunningham and Gaynor Howard from the Insole Court Archive Research Group to answer some of the questions that visitors most frequently ask about the house and Insole family

  For queries about Cadw's Open Doors programme of events, please email: OpenDoors@gov.wales
  ___________________

  Er mwyn dathlu ymgyrch Drysau Agored Cadw, mae rhifyn cyntaf erioed y Podlediad Cwrt Insole yn cynnwys cyfarwyddwr Gray Hill yn cael ei ymuno â fe gan Vanessa Cunningham a Gaynor Howard o'r Grŵp Ymchwil Archifdy Cwrt Insole i ateb ychydig o'r cwestiynau bod ymwelwyr yn eu gofyn yr amlaf am y tŷ a'r teulu Insole.

  Am ymholiadau am raglen o ddigwyddiadau Drysiau Agored Cadw, ebostiwch: OpenDoors@gov.wales


  Music | Cerddoriaeth: Scott Holmes - 'New Beginnings'
  Produced by | Cynhyrwchwyd gan: Russell Todd - www.russelltodd.cymru

  • 58 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In History

Goalhanger Podcasts
BBC Radio 4
Wondery
NOISER
History Hit
Goalhanger Films