33 min

Trädgård i kristider I trädgården med Karin och Elsa

    • Society & Culture

Samtidigt som vi befinner oss i tider av ovisshet spirar majgrönskan omkring oss. Det 29e avsnittet handlar om trädgård, natur och odlande i tider av kris. Vi pratar om att lindra oro med hjälp av grönska, om självförsörjande och om odlandet som initierades av staten i USA och Storbritannien under världskrigen. Avsnittets växter är ofrånkomligen av det ätbara slaget. Vi pratar om favoriterna potatis, Solanum tuberosum och rosenböna, Phaseolus coccineus.

Samtidigt som vi befinner oss i tider av ovisshet spirar majgrönskan omkring oss. Det 29e avsnittet handlar om trädgård, natur och odlande i tider av kris. Vi pratar om att lindra oro med hjälp av grönska, om självförsörjande och om odlandet som initierades av staten i USA och Storbritannien under världskrigen. Avsnittets växter är ofrånkomligen av det ätbara slaget. Vi pratar om favoriterna potatis, Solanum tuberosum och rosenböna, Phaseolus coccineus.

33 min

Top Podcasts In Society & Culture