213 episodes

Từ tập 182, chương trình Tâm Sự Kinh Doanh chính thức đổi tên thành Tri Kỷ Cảm Xúc. Kênh Youtube: https://youtube.com/Web5Ngay

Tri Kỷ Cảm Xúc Web5ngay

  • Business
  • 4.3 • 6 Ratings

Từ tập 182, chương trình Tâm Sự Kinh Doanh chính thức đổi tên thành Tri Kỷ Cảm Xúc. Kênh Youtube: https://youtube.com/Web5Ngay

  Làm Sao Tích Cực (và Không Bị Ngáo) - Tri kỷ cảm xúc #214

  Làm Sao Tích Cực (và Không Bị Ngáo) - Tri kỷ cảm xúc #214

  🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

  • 23 min
  Vượt Qua Nỗi Sợ: Mấu Chốt Là Đây - Tri kỷ cảm xúc #213

  Vượt Qua Nỗi Sợ: Mấu Chốt Là Đây - Tri kỷ cảm xúc #213

  🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

  • 23 min
  Lùi 1 Bước, Đường Rộng Thênh Thang - Tri kỷ cảm xúc #212

  Lùi 1 Bước, Đường Rộng Thênh Thang - Tri kỷ cảm xúc #212

  🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

  • 19 min
  Thời Gian Rảnh Sinh Ra Số Phận - Tri kỷ cảm xúc #211

  Thời Gian Rảnh Sinh Ra Số Phận - Tri kỷ cảm xúc #211

  🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

  • 23 min
  Làm Gì Cũng Dễ Chán Dễ Nản... - Tri kỷ cảm xúc #210

  Làm Gì Cũng Dễ Chán Dễ Nản... - Tri kỷ cảm xúc #210

  🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

  • 23 min
  Muốn Chắc Thắng, Coi Chừng Chắc Thua - Tri kỷ cảm xúc #209

  Muốn Chắc Thắng, Coi Chừng Chắc Thua - Tri kỷ cảm xúc #209

  🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

  • 20 min

Customer Reviews

4.3 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

Top Podcasts In Business

Steven Bartlett
Tim Ferriss: Bestselling Author, Human Guinea Pig
PensionCraft
Rob Bence and Rob Dix from The Property Hub
BBC Radio 4
This is Money

You Might Also Like

Hieu Nguyen
Sunhuyn
Chi Nguyen, PhD.
Giang ơi Radio
YBOX
Vietcetera