7 λεπ.

Επενδύσεις σε Σταθερό Εισόδημα - Ο ρόλος των ETFs σήμερ‪α‬ XSpot Wealth

    • Επενδύσεις

Ο Δημήτρης Κωστάρας, Head of Investment Advice της XSpot Wealth, σε αυτό το podcast αναλύει τους βασικούς τρόπους επένδυσης σε σταθερό εισόδημα αλλά και το ποια είναι η ελληνική πραγματικότητα και ο ρόλος των ETF σήμερα. 


Προειδοποίηση Κινδύνου: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν ρίσκο. Εάν δεν είστε σίγουροι, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Ο Δημήτρης Κωστάρας, Head of Investment Advice της XSpot Wealth, σε αυτό το podcast αναλύει τους βασικούς τρόπους επένδυσης σε σταθερό εισόδημα αλλά και το ποια είναι η ελληνική πραγματικότητα και ο ρόλος των ETF σήμερα. 


Προειδοποίηση Κινδύνου: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν ρίσκο. Εάν δεν είστε σίγουροι, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

7 λεπ.