11 λεπ.

Η βιολογική βάση των ζωδίω‪ν‬ «Γιατί κύριε καθηγητά;», με τον Αθανάσιο Τσαυτάρη

    • Σειρές μαθημάτων

Όχι, οι αστρολόγοι δεν θα χάσουν τη δουλειά τους αλλά μάλλον θα πρέπει να πάρουν πτυχία γενετικής. Η επιστήμη προχωρά και εξηγεί όσα συμβαίνουν γύρω μας, μαζί και τους λόγους που μπορεί ομάδες ανθρώπων να έχουν από τη γέννησή τους κοινά χαρακτηριστικά.

Όχι, οι αστρολόγοι δεν θα χάσουν τη δουλειά τους αλλά μάλλον θα πρέπει να πάρουν πτυχία γενετικής. Η επιστήμη προχωρά και εξηγεί όσα συμβαίνουν γύρω μας, μαζί και τους λόγους που μπορεί ομάδες ανθρώπων να έχουν από τη γέννησή τους κοινά χαρακτηριστικά.

11 λεπ.