10 λεπ.

Η ιστορία του Μιχάλ‪η‬ Love Unites

    • Προσωπικά ημερολόγια

Ο Μιχάλης είναι από την Θεσσαλονίκη, έκανε come out πριν από ένα χρόνο και φέτος πήγε στο πρώτο του Athens Pride. Παρόλο που βρισκόταν σε μια κλειστή κοινωνία, οι άνθρωποί του τον παρακίνησαν να κάνει το come out του. Τα χρώματα και η μόδα γι αυτόν παίζουν σημαντικό ρόλο στην ελευθερία και στην έκφραση. Χρησιμοποιεί το ντύσιμό του για να επικοινωνήσει τις σκέψεις του, την ταυτότητα και τη σεξουαλικότητά του.

Ο Μιχάλης είναι από την Θεσσαλονίκη, έκανε come out πριν από ένα χρόνο και φέτος πήγε στο πρώτο του Athens Pride. Παρόλο που βρισκόταν σε μια κλειστή κοινωνία, οι άνθρωποί του τον παρακίνησαν να κάνει το come out του. Τα χρώματα και η μόδα γι αυτόν παίζουν σημαντικό ρόλο στην ελευθερία και στην έκφραση. Χρησιμοποιεί το ντύσιμό του για να επικοινωνήσει τις σκέψεις του, την ταυτότητα και τη σεξουαλικότητά του.

10 λεπ.