13 λεπ.

Κινδυνεύουμε από τις λάμπες μας‪;‬ «Γιατί κύριε καθηγητά;», με τον Αθανάσιο Τσαυτάρη

    • Σειρές μαθημάτων

Για τη ρύπανση του περιβάλλοντος έχουμε ακούσει όλοι και γνωρίζουμε πολύ καλά τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στην υγεία μας. Σπάνια όμως ακούμε ειδικούς να συζητούν για τις αρνητικές επιπτώσεις της ρύπανσης της νύχτας με το τεχνητό φως. Μπορεί τελικά οι λάμπες να μην είναι τόσο καλοί μας φίλοι.

Για τη ρύπανση του περιβάλλοντος έχουμε ακούσει όλοι και γνωρίζουμε πολύ καλά τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στην υγεία μας. Σπάνια όμως ακούμε ειδικούς να συζητούν για τις αρνητικές επιπτώσεις της ρύπανσης της νύχτας με το τεχνητό φως. Μπορεί τελικά οι λάμπες να μην είναι τόσο καλοί μας φίλοι.

13 λεπ.