4 episodes

داستان این پادکست، یک سفر فردی و جمعی است. در قندهار، از زبان مردم افغانستان از افغانستان می‌گوییم.

پادکست قندهار کرونوس

    • Society & Culture

داستان این پادکست، یک سفر فردی و جمعی است. در قندهار، از زبان مردم افغانستان از افغانستان می‌گوییم.

Top Podcasts In Society & Culture

Listeners Also Subscribed To