83 επεισόδια

Every tech founder has a story.

Greek tech founders share their startup journey.

Startup Greece Talks Startup Greece

  • Εργασία
  • 5,0 • 2 βαθμολογίες

Every tech founder has a story.

Greek tech founders share their startup journey.

  EP#83 Robbert van der Meer, Founder & CEO of bFlex

  EP#83 Robbert van der Meer, Founder & CEO of bFlex

  In today's episode, Robbert van der Meer shares the remarkable journey of bFlex, from its humble beginnings with two bikes in Greece to becoming the go-to destination for 150 bikes and 1000 subscribers. Discover how bFlex is reshaping the cycling scene with its unique blend of rentals, subscriptions, and sales. Tune in for a glimpse into the future of biking!

  • 37 λεπ.
  EP#82: Rafail Kasapis, CEO of Apollo Green Solutions

  EP#82: Rafail Kasapis, CEO of Apollo Green Solutions

  In today’s episode, we are welcoming Rafail Kasapis, the CEO of Apollo Green Solution. Apollo Green Solutions was founded 2023 and has offices in Athens and Cologne, Germany. After a pivot, it is developing an intelligent and fully integrated Energy Management Systems with state-of-the-art data models, and deep learning models for optimisation. It allows to reduce costs, meet sustainably targets and enable additional revenue streams for commercial and industrial enterprises.

  ℹ️ Rafail is a Data Strategy and Governance Senior Consultant supporting companies on their transformation to a data-driven organization. With his broad expertise in various functions, he has a holistic approach to putting data at the centre of processes, technology, and people.

  • 34 λεπ.
  EP#81: Giorgos Birkas, Co-Founder and CEO of NEREID

  EP#81: Giorgos Birkas, Co-Founder and CEO of NEREID

  In today’s episode, Giorgos Birkas shares his story and the funny secrets behind NEREID. Surpassing himself along the way, Giorgos proposes a unique and revolutionary experience for boat owners and marinas alike. Unlighting the importance of the team and having trustworthy people around you, Giorgos is giving real advice and insights for the young entrepreneurs out here.

  • 35 λεπ.
  SGTALKS | EP#80: Nektarios Liolios, Founder of The Future Farm

  SGTALKS | EP#80: Nektarios Liolios, Founder of The Future Farm

  In today's episode, we have the pleasure of hosting Nektarios Liolios, the Founder of Future Farm.  The Future Farm is a non-commercial global organisation and community dedicated to healthier entrepreneurship. Their focus is on individual entrepreneurs and leaders, especially concerning their mental and emotional well-being.

  Nektarios Liolios has an experience of over 20+ years in financial services. During his last years working in this field, he was invited to join an innovation team, which gave him the opportunity to move from the corporate world into the entrepreneurial world and start an early-stage startup.

  • 36 λεπ.
  EP#79:Vicky Klimi, CEO @ Grandmama

  EP#79:Vicky Klimi, CEO @ Grandmama

  In today's episode, we're excited to feature Vicky Klimi, CEO of Grandmama. Grandmama is a leading homecare platform connecting families with caregivers and nurses. With over 5,000 families served in Greece over the past four years, Grandmama aims to revolutionize home care by prioritizing the well-being and comfort of both caregivers and those in need of care.

  ℹ️ Vicky Klimi, with 20+ years in executive roles globally, now focuses on Home Healthcare. She champions female leadership in the Middle East and Greece. Leading grandmama, she aims to revolutionize elderly care. Vicky holds a Business Management degree from the University of La Verne and is a certified coach from the Athens Coaching Institute. She's active in the Greek Gerontology & Geriatrics Society and chairs the Community Services of America's Women Organization in Greece. Vicky's journey blends leadership, business savvy, and a dedication to elder well-being, inspiring positive change in both professional and social realms. Her work shapes a compassionate future in elder care.

  • 35 λεπ.
  EP#78: Alex Papacharalampous, Founder of Efficious

  EP#78: Alex Papacharalampous, Founder of Efficious

  🚀 Introducing Alex Papacharalambous, the visionary CEO behind Efficious! With a passion for reshaping traditional business models, Alex has pioneered a groundbreaking solution to tackle resource inefficiency head-on. Leading Efficious, he made a paradigm shift in how companies exchange underutilized assets, from machinery to resources, fostering a dynamic ecosystem of collaboration.

  🔧 Dissatisfied with the status quo, Alex Papacharalambous recognized the untapped potential in optimizing resource utilization. As CEO of Efficious, he spearheads a platform where businesses can seamlessly trade surplus resources, transcending the limitations of traditional monetary transactions. His innovative approach not only promotes sustainability but also cultivates a culture of symbiotic exchange, driving efficiency and value creation.

  ℹ️ With his heavy baggage composed of a diploma in Civil Engineering and a Master of Science, Alex envisions a future. One in which access to resources is not defined by financial barriers. With Efficious, he is providing a platform where startups and established enterprises alike can thrive through resource optimization.

  • 50 λεπ.

Κριτικές πελατών

5,0 από 5
2 βαθμολογίες

2 βαθμολογίες

Κορυφαία podcast στην κατηγορία Εργασία

Θα Σας Ειδοποιήσουμε
Κ.Κίντζιος - Σπ.Ανδριανός - Σ.Πούμπουρας
Μάθε το παιχνίδι του χρήματος | Game of Money
Alexios Vandoros
The Diary Of A CEO with Steven Bartlett
DOAC
Innovative Greeks Talks
Innovative Greeks
Think Fast, Talk Smart: Communication Techniques
Stanford GSB
Jocko Podcast
Jocko DEFCOR Network

Ίσως να σας αρέσουν