141 épisodes

رادیوراه کنج آرامی از دنیاست برای خواندن، فکر کردن و جستجوی راهی برای بهتر زیستن.

رادیو راه با مجتبی شکور‪ی‬ رادیو راه

  • Éducation

رادیوراه کنج آرامی از دنیاست برای خواندن، فکر کردن و جستجوی راهی برای بهتر زیستن.

  رود: قسمت بیستم: تقصیر تو نبود(8)

  رود: قسمت بیستم: تقصیر تو نبود(8)

  نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: تقصیر تو نبود. رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف اثر بورلی انگل -ترجمه سروه ویسی، خدیجه نادری زاده- نشر ارجمند

  • 40 min
  رود: قسمت نوزدهم: تقصیر تو نبود(7)

  رود: قسمت نوزدهم: تقصیر تو نبود(7)

  نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: تقصیر تو نبود. رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف اثر بورلی انگل -ترجمه سروه ویسی، خدیجه نادری زاده- نشر ارجمند

  • 39 min
  رود: قسمت هجدهم: تقصیر تو نبود(6)

  رود: قسمت هجدهم: تقصیر تو نبود(6)

  نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: تقصیر تو نبود. رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف اثر بورلی انگل -ترجمه سروه ویسی، خدیجه نادری زاده- نشر ارجمند

  • 41 min
  رود: قسمت هفدهم: تقصیر تو نبود(5)

  رود: قسمت هفدهم: تقصیر تو نبود(5)

  نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: تقصیر تو نبود. رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف اثر بورلی انگل -ترجمه سروه ویسی، خدیجه نادری زاده- نشر ارجمند

  • 53 min
  رود: قسمت شانزدهم: تقصیر تو نبود(4)

  رود: قسمت شانزدهم: تقصیر تو نبود(4)

  نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: تقصیر تو نبود. رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف اثر بورلی انگل -ترجمه سروه ویسی، خدیجه نادری زاده- نشر ارجمند ///  پیشنهادی برای انجام دادن: خود را مشاهده کنیم: چه رفتارهایی در زندگی روزمره‌ی ما بازآفرینی ناخودآگاهِ زخم‌های کودکیمان است؟ این چهارچوب خوبی برای فهم خود است: "با توجه به تاریخچه‌ی کودکی من،قابل درک است که ... "

  • 27 min
  رود: قسمت پانزدهم: تقصیر تو نبود(3)

  رود: قسمت پانزدهم: تقصیر تو نبود(3)

  نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: تقصیر تو نبود. رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف اثر بورلی انگل -ترجمه سروه ویسی، خدیجه نادری زاده- نشر ارجمند ///  پیشنهادهای مهمی برای انجام دادن: ۱- این عبارت را با سرگذشت خود ادامه دهید: "روزی روزگاری کودکی در خانه‌ای زندگی می‌کرد ..." ۲- یک نامه به کودک درونتان بنویسد... هرچه دل تنگتان میخواهد بنویسید.هرچه که باید میشنیده و نشنیده را به او بگویید.به این فکر کنید :به کودکی که سالهاست تنها رها شده چه باید گفت تا آرامش بگیرد؟رنجش را تصدیق کنید،ترسهایش را به رسمیت بشناسید،آنچه از سر گذرانده را با شفقت بازگو کنید،ببینیدش،آرامش کنید،هرچه شفقت در قلب مجروحتان هست به او بدهید.بعد از سالها قرار است خود را در کودکی ملاقات کنید.به خود،به کودکی خود چه خواهید نوشت؟

  • 54 min

Classement des podcasts dans Éducation

Indicação do livro O Auto da Compadecida
Gabriele Amoroso Santos
Áudios Motivacionais
Music&Words
Impact Theory with Tom Bilyeu
Impact Theory
XxXxx
Levia Flügge
news with hele
helena
La vie suffit !
Chloé Bloom

D’autres se sont aussi abonnés à…

جافکری | Jafekri
Amirali Gh
صلح درون
سپهر خدابنده
کتاب باز - صفحه رسمی
ketabbaz
رواق / Ravaq
فرزآن
لام تا کلام
Solmaz Barghgir
‌BPLUS بی‌پلاس پادکست فارسی خلاصه کتاب
Ali Bandari