5 集

En podd som undersöker hur människans tankar om sina tankar påverkar mänskligt fungerande och mående.

Metakognitiva podden Emil Alexander

    • 心理健康

En podd som undersöker hur människans tankar om sina tankar påverkar mänskligt fungerande och mående.

關於心理健康的熱門 Podcast