26 集

Våld i nära relationer - Det börjar med kärlek.
En utbildningspodd för dig som arbetar med personer som lever eller har levt med våld i nära relationer.
linn@linnmhallen.se

Våld i nära relationer Linn Moser och Rebecca Lagh

  • 教育

Våld i nära relationer - Det börjar med kärlek.
En utbildningspodd för dig som arbetar med personer som lever eller har levt med våld i nära relationer.
linn@linnmhallen.se

  #26 Våld och familjerättsliga utredningar

  #26 Våld och familjerättsliga utredningar

  I detta avsnitt gästas vi av Marina Berman, familjerättssekreterare Stockholm Nordväst. Marina berättar om familjerättsliga utredningar och hur bedömning av våld och risk ser ut. Vilka underlag tar man in, vilka kontakter tas och vad är egentligen våld i familjerättsligt sammanhang? Hur fungerar det när man bedömer umgänge i fall då barnet upplevt eller blivit utsatt för våld? Hur pratar familjerätten med barn och vilken betydelse har barnets egen inställning i frågan om umgänge och kontakt? 

  linn@linnmhallen.se

  • 51 分鐘
  #25 Eftervåld

  #25 Eftervåld

  Jag vill bara bli fri - om eftervåld i nära relationer. 

  linn@linnmhallen.se

  • 38 分鐘
  #24 Våldsutsatta barns strategier

  #24 Våldsutsatta barns strategier

  I detta avsnitt pratar vi om våldsutsatta barns strategier. Vilka strategier har barn som upplever våld i hemmet?
  Hur agerar barn före, under och efter våldsepisoderna?
  Hur upplever barn myndigheters bemötande av deras våldsutsatthet?
  Med oss som gäst har vi Vendela som berättar om sin egen våldsutsatthet som barn och de strategier hon hade för att undvika våld och minimera effekterna av det.
  Vi har också med oss Carolina Överlien som berättar om sin forskning och slutsatserna i boken, Våld i hemmet - barns strategier. Boken baserar sig på 25 intervjuer med barn och ungdomar vars mammor sökt skydd och hjälp på kvinnojour. Carolina Överlien är universitetslektor på Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete och fil. dr och forskare på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i Oslo, Norge. Carolina har forskat och arbetat med frågor som rör barn och våld i nära relationer i många år. 

  linn@linnmhallen.se 

  • 54 分鐘
  #23 Sexuellt våld

  #23 Sexuellt våld

  I detta avsnitt pratar vid med sexolog Kalle Norwald om sexuellt våld i nära relationer. 
  Vad är egentligen sex och vad är sexuellt våld. Var går gränsen? och hur kan vi som professionella ställa frågor om sexuellt våld? 

  linn@linnmhallen.se 

  • 40 分鐘
  #22 Kvinnor mördade i nära relation

  #22 Kvinnor mördade i nära relation

  Förra året dödades 22 kvinnor av sin man, pojkvän eller exman. I Sverige år 2018. 
  I det här avsnittet ska vi prata om just det, det dödliga våldet i nära relationer. Vi ska också prata om barnen som blev kvar. Många av kvinnorna som mördades av sina män hade lämnat eller var på väg att lämna relationen innan de dog. Det fanns varningssignaler. Många av kvinnorna var rädda och visste att de skulle dö. Många hade sökt stöd och hjälp hos polis, socialtjänst och sjukvård innan de mördades men togs inte på tillräckligt stort allvar. Hur kan det komma sig att kvinnor fortfarande dödas av män de har eller har haft en relation med? Vad kan vi som samhälle göra mer för att hjälpa dessa kvinnor innan det är för sent ? Med oss som gäst har vi Kerstin Wiegl som är författare och journalist på Aftonbladet. Kerstin har tillsammans med kollegan Kristina Edblom granskat alla fall där kvinnor dödats av sin man, pojkvän eller exman under de senaste 10 åren. De har utifrån denna granskning skrivit boken ”I händelse av min död” som på ett mycket nära och rakt sätt återger de döda kvinnornas berättelser.
   linn@linnmhallen.se 

  • 44 分鐘
  #21 Våld mot husdjur

  #21 Våld mot husdjur

  I detta avsnitt pratar vi om sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur. Det är inte ovanligt att våld mot familjens djur används som ett sätt att utöva våld och kontroll mot övriga familjemedlemmar, men uppmärksammas detta våld tillräckligt? Har vi tillräcklig kunskap för att se sambandet och kan samhället erbjuda våldsutsatta med husdjur tillräckligt stöd och skydd ? Med oss som gäst i detta avsnitt har vi Carin Holmberg som är sociolog, forskare, författare och grundare av kunskapscentrumet Se Sambandet. Carin skrev redan år 2004 boken; Med husbondens röst: om våld mot djur i misshandelsrelationer ,vilket var den första undersökningen i Sverige kring våld mot djur i misshandelsrelationer. 

  linn@linnmhallen.se 
  @linnmoserhallen

  • 39 分鐘

關於教育的熱門 Podcast

聽眾還訂閱了