1 episode

Borba između istine i laži je počela onog trenutka kada je Allah Uzvišeni stvorio čovjeka te mu šejtan postao otvorenim neprijateljem.

Borba između istine i laži Islam House

    • Islam

Borba između istine i laži je počela onog trenutka kada je Allah Uzvišeni stvorio čovjeka te mu šejtan postao otvorenim neprijateljem.

More by Islam House