16 min

Le tre anarete/Tri patkice Kantuôn Ćakuluôn - Podcast

    • Performing Arts

U ovoj epizodi odlučio sam se na mali lingvistički eksperiment. Pripovijedam priču koju je muzikolog Giovanni Radole prikupio u Barbanu. Snimio sam je uzastopno na dva istarska dijalekta; istro-mletačkom, kako je ona originalno i zapisana te mojim prijevodom na istarsku čakavicu. Priča je to o tri patkice, odnosno varijanti poznate priče o tri praščića. Hrvatska (čakavska) verzija započinje na vremenskoj oznaci 8.20.

U ovoj epizodi odlučio sam se na mali lingvistički eksperiment. Pripovijedam priču koju je muzikolog Giovanni Radole prikupio u Barbanu. Snimio sam je uzastopno na dva istarska dijalekta; istro-mletačkom, kako je ona originalno i zapisana te mojim prijevodom na istarsku čakavicu. Priča je to o tri patkice, odnosno varijanti poznate priče o tri praščića. Hrvatska (čakavska) verzija započinje na vremenskoj oznaci 8.20.

16 min