1 hr 7 min

Negativne osobine dizajnera Zalet

    • Design

U ovoj epizodi govorimo o tipovima ljudi sa kojima radije ne bi želeli da radimo.

U ovoj epizodi govorimo o tipovima ljudi sa kojima radije ne bi želeli da radimo.

1 hr 7 min