16 episodes

Művelődéstörténeti magazinunkban egy-egy könyv az iránytűnk a korszak kulturális, művészeti és társadalomtörténeti összefüggéseinek megismeréséhez.

Magyar téka Magyar Katolikus Rádió

  • History

Művelődéstörténeti magazinunkban egy-egy könyv az iránytűnk a korszak kulturális, művészeti és társadalomtörténeti összefüggéseinek megismeréséhez.

  Nyomot hagyni: hit, zene, hagyomány

  Nyomot hagyni: hit, zene, hagyomány

  Ha a hivatalos névjegyét nézzük, akkor abból annyi derül ki, hogy kiadó, producer illetve annak az egyesületnek az elnöke, amely a Magyar Örökség-díjat gondozza. Ez azonban még mindig kevés magyarázat arra, miért tűnik fel jellegzetes alakja megannyi rendezvényen. Számos program az ő ötlete alapján valósult meg, illetve öltött testet, máig szervez, intéz, de ha kell az adminisztratív teendőket is elvégzi. Számára az első a szolgálat. Ha meglátja, hogy tenni kell, akkor munkához lát. Legalább ennyire fontos neki – sőt talán egy picivel többet is számít – a zene. Legyen szó a Kárpát-medence muzsikájáról, református fesztiválról, énekes cd-ékről, vagy éppen progresszív rockról. Szóval a hit és a hagyomány egysége. Szakálla ma már sokkal rendezettebb, mint a lemezlovas-korszakból fennmaradt fényképeken, frizurája azonban még emlékeztet a korántsem feledésre ítélt múltra. Leveleinek aláírásába mostanában bele-belekerül egy szám: 70. Ez az aktuális életkort takarja, és némi magyarázat arra, miért gondolkodik a pihenésen, vagy legalábbis azon, amit ő annak tart. Üdvözlöm önöket a zenei szerkesztő Laczó Zoltán Vincze nevében is. Nagy György András vagyok. A Magyar téka vendége egy olyan ember, akiről lehetne is könyvet írni, de ha más nem, akkor majd ő maga megteszi: Böszörményi Gergely.

  Képek: Az életút néhány állomása | Szerkesztő: Nagy György András
  | Zenei szerkesztő: Laczó Zoltán Vince

  • 25 min
  Megfogalmazni a kimondhatatlant: Bella István

  Megfogalmazni a kimondhatatlant: Bella István

  „Hálásan és szívszorongón gondolok mindazokra, akik sejtjeim és verseim génjeit magukban hordták, megőrizték és nekem adták”- írta gyűjteményes kötete, vagy ahogyan ő fogalmazott: "vers-élete" összegzése előszavában. Bella István a második világháború idején született, a forradalomban eszmélt, bő harminc évet eltöltött a "bebádogozott ablakok" korszakában, hogy aztán első kötetére utalva feltegye magának is a kérdést „Tudsz-e még világul”. Az ember, "aki ivott az ég vizéből, felhőt evett kenyér helyett", 2006. április 20-án hagyta maga mögött a földi létet. A vers nem akkor sírt fel, hanem még életében. Gyerekkorából hozta magával a dalt, amikor árva evangélistaként énekelte a megfeszített Jézust. Aztán úgy látta, hogy amit ír, az nem is költemény, hanem adóslevél. Kutatta milyen nyelven érdemes szólni - balladákba burkolva - a tényleges meghallgatásért. Ha az ember visszakéri az arcát az elmúlástól, hogy odaadja a múlhatatlannak: önmaga immár örök fiatalságának, akkor talán nem véletlenül hagyja meg az utókornak sírfeliratul: "halt ennyi vagy annyi évet, élt tizenhárom napot". A költő egészen biztosan elfoglalta lírai honát. A Csodaszarvashoz írt soraiban – lám itt milyen fontos szerepet játszik a hetes szám – ősi erővel tör fel az eredetmonda, magyar Kalevalát festenek a szavak a gondolatlüktetésben: "Bölcső és sír ez a fa! / sír és bölcső ez a fa! // Ott leszen az új haza! / Mi leszünk az új haza! // Ott ahol mi vagyunk, / mindig ott a haza." A Magyar tékában Bakonyi István irodalomtörténésszel a részben közös élethelyszínen, Székesfehérvárott beszélgetünk.

  Kép: Bakonyi István egy Bella István emlékülésen Székesfehérvárott, a költő portréjával
  | Szerkesztő: Nagy György András
  | Zenei szerkesztő: Laczó Zoltán Vince

  • 25 min
  Szellemileg sem pocakos: Poós Zoltán József Attila-díjas

  Szellemileg sem pocakos: Poós Zoltán József Attila-díjas

  Költő, író, szerkesztő. Battonyán született, abban az évben, amikor az MSZMP Politikai Bizottsága Rákosi Mátyás feltételhez kötött hazaengedéséről döntött. Amikor egy romániai magyar fiatal értelmiségi felgyújtotta magát a kommunisták brassói székháza előtt. Amikor Budapesten felavatták a piros metró első szakaszát. Amikor az Apolló-13 fedélzetéről elhangzott a híres mondat, hogy „… volt egy problémánk”. Amikor a hadászati fegyverek korlátozásáról szóló szovjet-amerikai tárgyalások második fordulóját tartják Bécsben. Amikor az Elnöki Tanács döntésével Tiszaszederkényből Leninváros lesz. Amikor Salvador Allende győz a chilei választásokon. Amikor az Egyesült Államok légiereje egy különleges bevetést hajt végre Észak-Vietnámban. Szóval 1970-ben.
  Kialakult benne egy sajátos vonzódás a múlthoz és a gyermekkorhoz. Közös igazodási pontunk Debrecen. Vendégem karakteresen sovány arcával filmsztár is lehetne; viszont József Attila-díjas tényleg lett.
  Egy versében azt írja:
  „Égő lámpás, a jelenvaló Krisztus fénye.
  Egy barkácsboltban vettem, és nem
  jutott eszembe Krisztus, és az sem,
  hogy gyerekként mindig letérdeltem
  az oltár előtt, mintha Isten színe előtt –
  És tényleg: az Atya nézett le rám
  lábát a földgolyón tartva.”
  Poós Zoltánnal beszélgettem.

  Fotó: Horváth Péter Gyula
  | Szerkesztő: Nagy György András
  | Zenei szerkesztő: Laczó Zoltán Vince

  • 25 min
  Ősnyomtatványok nyomában - Gutenbergtől Hess Andrásig

  Ősnyomtatványok nyomában - Gutenbergtől Hess Andrásig

  „Tisztelendő Uram midőn az elmúlt időben Latiumban forgolódtam s ott alkalmam volt látni, mennyire szolgálták az emberiség javát és dicsőségét azok a férfiak, kik nagy tehetségüket s isteni ügyességüket könyvek nyomtatására fordították, magam is kedvet kaptam, hogy tehetségemhez képest erre az oly nemes és kitűnő foglalkozásra vállalkozzam, s megfogadtam, ha elérek benne valamit, azt nemcsak a magam, hanem a többi halandó hasznára is gyümölcsöztetem. S midőn e munkában, melynek szenteltem magam, isten kegyelméből némi előhaladást tettem, a dolog folytatására a Te jóvoltodból Magyarországra jöttem...”
  Hess András írja ezt az első Magyarországon nyomtatott könyv előszavában. Teszi mindezt nem egészen húsz évvel a Gutenberg-galaxis kezdetének tartott nap után, amit sokan hagyományosan február 23-án ünnepelnek. A történelemből tudjuk, hogy a világ más tájain már jóval előbb ismert volt az írott szövegek sokszorosításának ez a technológiája, illetve még a mi földrészünkön próbálkoztak más módszerrel is. Azt is joggal feltételezik, hogy a mainzi műhelyből korábban kikerült több más dokumentum – például egy felhívás a török elleni harcra. Az biztos, hogy az a bizonyos 42 soros Biblia eljutott a kor egyik legismertebb vásárára, a frankfurtira. Tudunk arra is példát, hogy ezután több helyen kézzel másolták le, mert nem tudták beszerezni. Visszatérve Budára, a magyar királyi székhely tehát sok korabeli várost megelőzött nyomdájával, amelynek helyszínéhez viszonylag közel – az Országos Széchényi Könyvtárban beszélgettem Farkas Gábor Farkas művelődéstörténésszel. A Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartása-iroda vezetőjével egyébként néhány ritkaságba bele is lapoztunk.

  A Budai krónika 550. évfordulójának megünneplésére már igencsak készülnek a szakemberek. A tervek szerint egy hasonmás kiadást vehet majd kezébe a közönség, jegyzetekkel, ismertetőkkel, az eredeti latin szöveg rövidítéseinek feloldásával, s természetesen egy újragondolt magyar fordítással, valamint egy különleges kiegészítővel a „Vinum regnum, Rex vinorum” jegyében.

  Képek: 1) A Budai Krónika 1473-ból 2) Töredék egy eredeti Gutenberg-Bibliából (Forrás: OSZK) | Szerkesztő: Nagy György András
  | Zenei szerkesztő: Laczó Zoltán Vince

  • 25 min
  A magyar asztalitenisz világbajnok anekdotái

  A magyar asztalitenisz világbajnok anekdotái

  73 világbajnoki cím több mint 400 oldalon. A magyar asztalitenisz világbajnok anekdotái címmel jelent meg könyv a hazai sikersportág történetéről Vörös Csaba tollából. A szerző mellett az immár Nemzet Sportolója címmel kitüntetett, négyszeres világbajnok Jónyer Istvánnal beszélget Szentimrei Kristóf. | Szerkesztő: Szentimrei Kristóf
  | Zenei szerkesztő: Laczó Zoltán Vince

  • 25 min
  "S te élni fogsz, hazám" - Egy Júlia, aki magára talált

  "S te élni fogsz, hazám" - Egy Júlia, aki magára talált

  „Csak mióta asszony vagyok, ismerem az élet legédesebb örömeit és legkeserűbb bánatát”- írta be naplójába 1847-ben egy menyecske, aki 19 esztendővel korábban, december 29-én született. A nagyvilág benne a lánglelkű költő szerelmét látta, aztán majd később az özvegyi fátyol eldobóját, sőt azt, aki a második férjének is hátat fordított. Néhányan észrevették az anyát is, aki öt gyermeknek adott életet. Pedig ennél sokkal több minden fért abba a nem egészen 40 esztendőbe, ami neki adatott. Ráadásul Szendrey Júlia maga is alkotó volt. Irodalmi pályafutásáról idén jelent meg kötet és szinte karácsonyra jött ki a nyomdából elbeszéléseinek és meséinek gyűjteménye. Gyimesi Emese irodalom- és társadalomtörténésszel, a kérdéskör kutatójával beszélgettem.

  Kép: Egy oldal a "SZENDREY JULIA ISMERETLEN NAPLÓJA, LEVELEI ÉS HALÁLOSÁGYÁN TETT VALLOMÁSA" c. kötetből
  | Szerkesztő: Nagy György András
  | Zenei szerkesztő: Laczó Zoltán Vince

  • 25 min

Top Podcasts In History

hihetetlentortenelem
Éva magazin
Grath, Mazur és Stöki
Noah Tetzner
La Trobe University
BBC Radio 4