7 episodes

Med podcasten På ren svenska vill vi vända och vrida på sfi. Vi tittar närmare på sfi ur flera perspektiv och får inblick i både verksamhetens praktik och akademins forskning.

På ren svenska - en podcast för sfi-lärare Gothia Fortbildning, förlag och konferensarrangör inom bl.a. sfi

  • Language Learning

Med podcasten På ren svenska vill vi vända och vrida på sfi. Vi tittar närmare på sfi ur flera perspektiv och får inblick i både verksamhetens praktik och akademins forskning.

  Uttal

  Uttal

  Är det granen eller grannen som är vackrast med glitter? Processen när man lär sig att uttala på ett nytt språk är komplex, och helst ska man undvika det som kallas fossilisering, säger Elisabeth Zetterholm.

  Gäst: Elisabeth Zetterholm, docent och universitetslektor i svenska som andra språk.

  • 24 min
  Digital kompetens för sfi-lärare

  Digital kompetens för sfi-lärare

  I januari 2018 skrevs digital kompetens in i kursplanen för sfi. Hur ger vi sfi-eleverna en intressant undervisning med relevant innehåll, så att de kan hantera livet i dessa olika domäner även digitalt? Gäster: Annsofie Thörnroth Engborg och Ivana Eklund.

  • 29 min
  Digitala resurser och sfi

  Digitala resurser och sfi

  Hur kan undervisningen verklighetsanpassas och hur kan du som sfi-lärare enkelt använda digitala resurser i din undervisning? Gäst: Ivana Eklund, författare, lärarfortbildare och föreläsare.
  Fortsätt diskussionen på Facebook-sidan: På ren svenska.

  • 24 min
  Klassrummets didaktik och modersmålets roll

  Klassrummets didaktik och modersmålets roll

  Hur tar vi tillvara elevens egna resurser i undervisningen?
  Gäst: Sigun Boström, Sfi-utvecklare, Hyllie Park i Malmö.
  Fortsätt diskussionen på Facebook-sidan: På ren svenska.

  • 23 min
  Språkbruk i vardags-, samhälls- och yrkesliv

  Språkbruk i vardags-, samhälls- och yrkesliv

  Hur skapar vi förutsättningar för att ge eleven ett funktionellt språk anpassat för vuxenlivet? Gäst: Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklingsledare, föreläsare och författare, ABF Vuxenutbildning och Gothia Fortbildning. Fortsätt diskussionen på Facebook-sidan: På ren svenska

  • 24 min
  Deltagares skriftbruk

  Deltagares skriftbruk

  Vad har sfi-eleven för behov av att kunna läsa och skriva och hur överensstämmer det med vad sfi-lärare lär ut?
  Gäst: fil. dr Jenny Rosén, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Fortsätt diskussionen på Facebook-sidan: På ren svenska

  • 25 min

Top Podcasts In Language Learning

Listeners Also Subscribed To